"פנימייה מקדמת בריאות" – הערכת תכנית פיילוט

בשנים האחרונות נערכו בפנימיות בישראל פעילויות נקודתיות לקידום הבריאות. בעקבות ההצלחה החלקית של פעילויות אלו, עלתה התובנה כי כדי להניב תהליכי שינוי משמעותיים לאורך זמן יש לבסס בפנימייה תפיסה מערכתית-הוליסטית של קידום בריאות. על רקע זה פותחה התכנית "פנימייה מקדמת בריאות", המתמקדת בניהול בריאות – חלוקת תרופות, ניהול תיק רפואי, בריאות השן ופסיכיאטריה, ובקידום בריאות – תזונה ופעילות גופנית. התכנית היא יוזמה משותפת של עמותת "אשלים", משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך, והיא הופעלה כפיילוט בשנים 2013-2010 בעשר פנימיות ברחבי הארץ.

המחקר נועד לבחון את מידת היישום וההטמעה של התכנית בפנימיות ולזהות את הגורמים המעכבים והמקדמים את הטמעתה, לשם יישום מיטבי של התכנית בפנימיות נוספות ובמסגרות דומות אחרות. בוצעה הערכה בשיטה איכותנית. איסוף המידע כלל שני סבבים של ראיונות עומק בתשע מתוך עשר הפנימיות. הסבב הראשון נערך כשנה וחצי לאחר תחילת הפיילוט (יולי-דצמבר 2011), והסבב השני נערך בסיום הפיילוט (2013). לרוב רואיינו מנהל הפנימייה, אחות הפנימייה, אם הבית ורכז הספורט.

למרות שמטרות התכנית כללו שיפור בניהול בריאות וגם בקידום בריאות, הוחלט עם תחילת הפעלתה להפנות את רוב משאבי התכנית לתחום ניהול בריאות. זאת, בעקבות סקר שמצא ליקויים כגון העדר נהלים לחלוקת תרופות וליקויים בניהול התיקים הרפואיים. לאור זאת, השינויים המשמעותיים יותר התרחשו בתחום ניהול בריאות.

בין ממצאי המחקר:

בתחום ניהול הבריאות

  •  נכתבו 22 נוהלי בריאות שעברו תיקוף משפטי ובהמשך הוטמעו בעבודה השוטפת של הפנימיות. הנהלים כוללים, בין היתר חלוקת תרופות ותרשומת רפואית (ניהול תיק רפואי).
  • חל גידול משמעותי במספר הפנימיות המעסיקות אחות.

בתחום קידום הבריאות

  • תזונה: ברוב הפנימיות חל שיפור ניכר בנושאים האלה: עבודה לפי תפריטים, הפחתת צריכת שתייה ממותקת וממתקים ושיפור תרבות האכילה.
  • בעקבות התכנית עלו נושאי קידום הבריאות לסדר היום בכל הפנימיות. פעילויות קצרות טווח, כגון סדנאות והדרכות לאנשי הצוות ולחניכים הביאו לעלייה במודעות של הצוותים לאחריות לבריאות החניכים ולזכותם לחיות בסביבה מקדמת בריאות. כמו כן נעשו פעולות להגביר את הפעילות הגופנית של החניכים. על פי דיווחי הצוותים, נראה כי מכלול הפעילויות לקידום בריאות תרם למודעות של החניכים לאורח חיים בריא.

ממצאי המחקר הוצגו בפני חברי ועדת ההיגוי שליוותה את תכנית הפיילוט. על סמך ההצלחות והקשיים, גובשו קווים מנחים להפעלה של תכניות לקידום בריאות במסגרות פנימייתיות. הממצאים וכן ההמלצות שעלו מהם תורמים להפעלה המורחבת של התכנית, והקווים המנחים שפותחו עשויים לתרום לתכנון והפעלה של מגוון תכניות לקידום בריאות גם במסגרות אחרות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אלרועי, א. (2014)."פנימייה מקדמת בריאות" – הערכת תכנית פיילוט
דמ-14-670. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Elroy, I. (2014). Health Promotion in Residential Educational Facilities – An Evaluation of a Pilot Program. RR-670-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)