מערכות בריאות בתהליך שינוי: דוח מדינת ישראל

בדוח זו מובא תיאור מקיף ומעמיק של מערכת הבריאות בישראל וכן ניתוח של הרפורמות שהונהגו לאחרונה. הדוח בנוי באופן שמסייע לערוך השוואות בין ישראל לבין מדינות אחרות. הפרקים העיקריים כוללים:

  • מבנה ארגוני וניהולי
  • מימון והוצאות על שירותי בריאות
  • הסדרה ותכנון
  • הספקת שירותים
  • רפורמות בשירותי בריאות

החוברת יצאה לאור מטעם ה- European Observatory of Health Care Systems  כחלק מסדרה העוסקת במערכות בריאות בתהליך שינוי – Healthcare in Transition (HiT). סדרת דוחות זו שואפת לספק מידע רלבנטי והשוואתי שיסייע לקובעי המדיניות בפיתוח שירותי בריאות באירופה ובעולם.

עד עתה יצאו לאור  בסדרת HiT דוחות העוסקים ביותר מ-50 מדינות בעולם. לאחר התייעצות עם משרד הבריאות בישראל, פנו עורכי הסדרה למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, בבקשה להכין את דוח HiT של ישראל. הכנת הדוח ארכה יותר משנתיים ולמעלה מ-20 אנשי מקצוע ישראלים מתחום הבריאות תרמו לו ממומחיותם.  זוהי גרסה מעודכנת ומורחבת של דוח מדינת ישראל המקורי, אשר יצא לאור בשנת 2003, ומשמש ספר עזר מרכזי למידע באנגלית על מערכת הבריאות בישראל.