רופאים עולים: שירותי בריאות על פי תפיסתם והתנסותם של רופאים עולים אמריקנים

במהלך השנים 2002–2010 עלו לארץ מארצות הברית, מקנדה ומאנגליה כ-180 רופאים, רובם (כ-90%) מארצות הברית.

בשנת 2011 ערך מאיירס- ג'וינט מכון ברוקדייל מחקר איכותני על רופאים שעלו לארץ מארצות הברית בשנים אלה, כדי ללמוד על תהליך עלייתם לארץ  ועל חוויית עבודתם כרופאים – הן במערכת הבריאות בישראל והן במערכת הבריאות בארצות הברית. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם ארגון נפש בנפש – ארגון ללא מטרות רווח שמטרתו לעודד עלייה ולסייע לעולים להתערות בארץ.

מאחר שהרופאים שהשתתפו בסקר הכירו מקרוב את מערכות הבריאות בשתי המדינות הם יכלו לעמוד על נקודות החוזק והתורפה שלהן. התובנות שלהם המוצגות בדוח זה עשויות להיות תשומה חשובה בניסיונות פיתוחה  של מערכת הבריאות בשתי המדינות.

משתתפי הסקר היו גם מקור מידע מכלי ראשון הן בנוגע לאתגרים שעמם הרופאים העולים צריכים להתמודד והן בנוגע למידה או לאופן שבו הם הצליחו לנווט את דרכם בין הגורמים השונים בתהליך.

ארגון נפש בנפש משתמש בממצאי הסקר שעלו מהראיונות עם המשתתפים, הן לשם שיפור  הפעולות שהוא עושה לעידוד העלייה והן לשם שיפור המאמצים המושקעים בשילובם של העולים  בישראל.

יתר על כן, המידע המובא בדוח מועבר גם לעולים חדשים וגם לרופאים שעומדים לעלות לארץ כדי לסייע להם להבין את תהליך העלייה והקליטה, להתכונן לקראתו ולהצליח בו.

 

הצעה לציטוט בעברית:
מאירוביץ-נלסון, א.ורוזן, ב. (2013).רופאים עולים: שירותי בריאות על פי תפיסתם והתנסותם של רופאים עולים אמריקנים.
דמ-13-633. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Meirowitz Nelson, E., & Rosen, B. (2013). Immigrant Physicians:Healthcare Perceptions and Experiences of American Physicians Following Aliyah to Israel. RR-633-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)