"כמו חתלתולים עיוורים" – משפחות עולים חדשים ושירותים המיועדים לילדיהן עם הצרכים המיוחדים

לידתו של מחקר זה במשרד העלייה והקליטה, שם הבחינו שמשפחות עולים חדשים שבהן ילדים עם צרכים מיוחדים מתקשות לממש את זכאותן לשירותים המיועדים לילדים אלה. זהו מחקר איכותני, המבוסס על ראיונות עומק עם 64 אנשי מקצוע בדרגי שטח מתחומי החינוך, הבריאות והרווחה ועם  16 הורים עולים, שלהם ילדים עם צרכים מיוחדים, וכן על שיחות רקע עם אנשי מטה במשרדים ממשלתיים רלוונטיים.

במסגרת המחקר תוארו חסמים רבים, חלקם משפיעים על כל קבוצות העולים, וחלקם על קבוצות עולים מארצות מסוימות. חסמים אלה קשורים לפערים לשוניים ותרבותיים בין העולים לבין אנשי מקצוע ונותני שירותים ישראליים וכן לפערי ציפיות בנוגע לשירותים, בשל הבדלים בין ההיצע בארצות המוצא לבין המציאות הישראלית. הם מקשים על התקשורת בין הצדדים, ומתוך כך מקשים על העולים להשיג מידע ולהתמודד עם מערכות בירוקרטיות.

המחקר מציג שורת פתרונות אפשריים לחסמים המתוארים, שלוקטו מפי הורים ואנשי מקצוע כאחד. חלק מפתרונות אלה נוסו בשטח בהיקף מוגבל, והומלץ להרחיב את היקף השימוש בהם. פתרונות אחרים הועלו כהצעות, ולדעת אנשי המקצוע וההורים הם עשויים לסייע בהסרת החסמים. על כן הם ממליצים לשקול אפשרות לממשם.

המאמר התפרסם בכתב העת ביטחון סוציאלי, שבט תשע"ה, פברואר 2015,  מס' 96: 141-113

 

הצעה לציטוט בעברית:
לף , י., ריבקין, ד. ומילשטיין, א. (2015)."כמו חתלתולים עיוורים" – משפחות עולים חדשים ושירותים המיועדים לילדיהן עם הצרכים המיוחדים.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.