השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: תהליך תכנון בין-מגזרי

למעלה ממחצית האנשים עם מוגבלויות בגיל העבודה בישראל אינם משתתפים בשוק התעסוקה. עובדה זו מותירה רבים מהם תלויים בקצבאות ומדירה אותם משותפות מלאה בחברה ומיכולת להגשים את עצמם ולתרום לכלל מכשרונם ומיכולותיהם.

"השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות", הפועלת בשנתיים האחרונות, שמה לה למטרה לפעול להגדלת שיעור המועסקים מקרב האנשים עם מוגבלות, לשיפור מגוון ואיכות תעסוקתם, להסרת חסמים מרכזיים בקרב מעסיקים ואנשים עם מוגבלות, ולשינוי עמדות בקרב הציבור הרחב, המעסיקים ואנשים עם מוגבלות בנוגע לאפשרות העסקתם. לתהליך זה, שהוקם ביוזמתו של מר רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, חברו נציגי הממשלה, התאחדות התעשיינים, הסתדרות העובדים, ארגוני הנכים וג'וינט ישראל אשר מרכז את פעילותה של  השותפות.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל הכין בעבור השותפות הבין-מגזרית שורה של סקירות נושאיות המתמקדות בהבטים שונים של הסוגייה ובהשוואה של הנעשה בתחום זה במדינות שונות ברחבי העולם, בתוספת התייחסויות לניסיון הישראלי. סקירות אלה סייעו לעבודת הצוותים ומהוות מאגר ידע בעבור כל המעוניינים להעמיק את ידיעתם בתחום זה ולקדמו.

נושאי הסקירות:

  • ריכוז הטיפול בהשמת אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה – מודלים שונים מרחבי העולם
  • קידום העסקה עצמית ויזמות עסקית של אנשים עם מוגבלות
  • תמריצים כלכליים למעסיקים לשם קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח
  • מודלים בין-לאומיים לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות – סקירה של שש מדינות: אוסטרליה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד וקנדה (בתוספת טבלאות משוות)

הסקירות קובצו בחלקו השני של הספר "השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: תהליך תכנון בין-מגזרי" – פרסום משותף של ממשלת ישראל, ג'וינט ישראל ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. הפרסום הושק בטקס החתימה על ”אמנת השותפות הבין-מגזרית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות" (ראו מטה), שהתקיים בבית הנשיא ביום 5 בדצמבר 2011 .