תכנית "אישה" ללימודי המשך של רופאים בשירותי בריאות כללית: דוח הערכה

תכנית אישה, המתבצעת ביוזמתה של הפדרציה היהודית של קליבלנד וממומנת בסיועה, מוקדשת לשיפור בריאותן של הנשים בישראל. התכנית, שהייתה מפעל משותף של הפדרציה היהודית בקליבלנד והסוכנות היהודית, עוצבה באופן אסטרטגי כמאמץ רב-מערכתי שמטרתו להביא לשינוי באמצעות סדרת פרויקטים שכוונו הן אל ספקי שירותי בריאות והן אל צרכני שירותים אלו. מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל היה מעורב בתכנון התכנית מראשיתה וגם ליווה אותה וביצע הערכה שוטפת שלה.

רכיב עיקרי של התכנית הוא תכנית ללימודי המשך של רופאים (תכנית CME) שיזמה קופת חולים כללית. מטרת התכנית הייתה לשפר את הטיפול בנשים במרפאות כללית, זאת באמצעות תכנית הכשרה שנועדה להגביר את המודעות, הידע, הכישורים ותחושת המסוגלות של הרופאים. בנוסף, התכנית יצרה הזדמנות לפתח שיטה חדשה של למידה קבוצתית של רופאים במרפאות. במהלך התכנית נשמר קשר רציף עם מומחים מובילים מקליבלנד. התכנית התבססה של שיטה חדשנית של למידה מרחוק: למידה מתוקשבת בקבוצות עמיתים קטנות, שהתקיימו במרפאות הראשוניות עצמן, ושולבו בתוך לוח הזמנים של העבודה השוטפת. התכנית כללה 18 שיעורים על היבטים מרכזיים של בריאות האישה. כל שיעור פותח ונכתב על ידי רופא מישראל תוך התייעצות עם מומחים מקליבלנד. בין 2006 ל-2008 הופעלה תכנית חדשנית זו בלמעלה מ-200 מרפאות. יותר מאלף רופאים השתתפו בה, ובאמצעותם היא יכלה להשפיע על הטיפול הניתן למאות אלפי נשים.

 ההערכה בחנה את הפעלת התכנית ואת תרומתה לשיפור הגישות, הידע, תחושת המסוגלות, הכישורים ודפוסי הטיפול בנוגע לסוגיות מרכזיות בבריאות האישה, וכן את חוויית הטיפול ושביעות הרצון של המטופלות. לדוגמה, ההערכה בחנה באיזו מידה הרופאים ייחסו חשיבות לנושאי בריאות מרכזיים, הרגישו שהם מסוגלים לקיים שיחות עם מטופלותיהם על נושאים אלה וביצעו זאת הלכה למעשה. בנוסף נבחנה המידה שהרופאים סברו שיש להם את הכישורים לזהות בעיות בריאות מסוימות והמידה שהפנו נשים לבדיקות מונעות. בדוח זה מובאים הממצאים העיקריים הנוגעים לכל הנושאים האלה.

מעבר לתוצאות המדידות הנוגעות לבריאות נשים, התכנית תרמה גם לבריאות בישראל על ידי הדגמת השימוש בכלי חדש ללמידה מתוקשבת, שניתן להשתמש בו בנושאים שונים ועם קהלים מגוונים בתוך הארגון. כבר כיום כללית מנצלת את הכלי להכשרת אחיות וצוותי משאבי אנוש וכן במסגרת קורס על רפואה מונעת לרופאים העובדים בקופה. גם קופות חולים נוספות בוחנות שימושים אפשריים של למידה מתוקשבת בנושא בריאות האישה.

* לא יצא בדפוס, מופיע באתר בלבד

הצעה לציטוט בעברית:
אשכנזי, י., גרוס, ר., רוקוף, י. ורוזן ,ב. (2011).תכנית "אישה" ללימודי המשך של רופאים בשירותי בריאות כללית: דוח הערכה. דמ-11-580. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ashkenazi, Y., Gross, R., Rockoff, Y. & Rosen, B. (2011). The ISHA Continuing Medical Education Program at Clalit Health Services: Evaluation Report. RR-580-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)