תכנית "מסד נכויות" לליווי הורים עם מוגבלויות במסגרת מכון אדלר: מחקר הערכה

הורים עם מוגבלויות מתמודדים עם קשיי הורות ייחודיים, מעבר לקשיים ה"רגילים" של הורים, למשל, דעות קדומות ביחס ליכולתם לתפקד כהורים. שירותי הרווחה הציבוריים אינם מציעים תמיכה מספקת להתמודדות הורים אלו עם מכלול הבעיות שהם נתקלים בהן. כדי לנסות להתגבר על המחסור בשירותי סיוע להורים עם מוגבלויות החל מכון אדלר להפעיל ב-2012 תכנית ניסיונית. תכנית זו הנה רכיב במערך התמיכה להורים עם מוגבלויות שיזם "מסד נכויות" – שותפות בין ג'וינט ישראל, משרדי ממשלה וקרן משפחת רודרמן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות. במסגרת התכנית מנחות מתנדבות ממכון אדלר נפגשות עם ההורים אחת לשבועיים ומציעות להם הדרכה, תמיכה וייעוץ בנושאים שמעסיקים אותם כהורים.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את היישום ואת התוצאות של תכנית הליווי, כדי לסייע לקבל החלטות לפיתוח העתידי של תכנית זו ושל תכניות דומות. המחקר בחן את התכנית בשנתיים הראשונות להפעלתה והתייחס למאפייני ההורים, מאפייני המלוות, אופי הליווי והתכנים שלו, שביעות הרצון ותרומת התכנית להורים בשיפור היכולות שלהם בתחום ההורות, וכן להשפעת התכנית על תפיסות המלוות ביחס להורים עם מוגבלויות.

ממצאי המחקר העיקריים:

  • שביעות הרצון של ההורים מהתכנית גבוהה מאוד. ההורים דיווחו כי למדו דרכים חדשות להתמודד עם הילדים. בזכות התכנית חל שיפור בתפקודם כהורים, בייחוד ביכולתם להבין את צורכי הילדים ולהסביר להם דברים בסבלנות.
  • המלוות ניצלו את הניסיון המקצועי שלהן, אבל הקשר שיצרו עם ההורים היה תומך, בלתי פורמלי וידידותי ופחות מרוחק ודידקטי. על-פי משוב ההורים, גישה זו מתאימה מאוד לצורכיהם.
  • התכנית השפיעה גם על המלוות – התחזקה הכרתן שיש להורים עם מוגבלויות יכולות התמודדות, פחתו החשש ואי-הנוחות שלהן מאנשים עם מוגבלויות, ועם זאת גברה הבנתן לקשייהם הייחודיים.

ממצאי המחקר הוצגו בוועדת ההיגוי של התכנית. הוועדה דנה בנקודות לשיפור התכנית, כגון הרחבה של הכשרה למלוות בעניין זכויות של אנשים עם מוגבלות ומענה למשפחות עם צרכים מורכבים יותר. לאור הצלחת התכנית נדונות כעת תכניות נוספות, כגון תכנית ליווי על-ידי הורים מתנדבים, בוגרי התכנית, אשר יקבלו הכשרה והדרכה במסגרת מכון אדלר. כמו כן, מתוכננת הפעלת תכנית דומה בחברה החרדית, באמצעות מכון חרדי המתמחה בהדרכת הורים.

המחקר מומן באמצעות ג'וינט "מסד נכויות".

 

הצעה לציטוט בעברית:
ריבקין, ד. ומילשטיין, א. (2015).תכנית "מסד נכויות" לליווי הורים עם מוגבלויות במסגרת מכון אדלר: מחקר הערכה.
דמ-15-703. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Rivkin, D., & Milshtein, E. (2015). Israel Unlimited Program at the Adler Institute to Support Parents with Disabilities: Evaluation Study. RR-703-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)