ניתוח עיסוק של תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

השירות הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הוא כיום אחד השירותים המרכזיים העוסקים בטיפול בזקן בקהילה. השירות הסוציאלי קיים בכל אחת מהרשויות המקומיות בארץ (264 במספר) וניתן לכ-20% מהזקנים בישראל. השירות ניתן במימון משרד הרווחה, ובשיתוף הרשויות המקומיות.

במהלך השנים נוצרה בהדרגה ברשויות התמחות בתחום הטיפול בזקן בעבודה סוציאלית, וכיום יש בחלק ניכר מהמחלקות תקנים של עובדים סוציאליים מיוחדים העוסקים בטיפול בזקן. הגידול במספר הקשישים והפיתוח המואץ של שירותים לזקנים בקהילה (כולל הפעלת חוק ביטוח סיעוד) הגבירו את העומס על העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות. חשוב, על כן, לבחון את דפוסי העבודה של עובדים אלה ולהעריך מהם השינויים הנדרשים בביצוע תפקיד זה.

מחקר זה הוא מחקר חלוץ, המציג לראשונה ניתוח עיסוק של תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים. המחקר נועד להציג תמונת מצב של חלוקת הזמן הקיימת היום בין המטלות השונות של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות, וכן להצביע על מספר כיוונים רצויים לפיתוח התפקיד בעתיד. המידע נאסף מ-76 עובדים סוציאליים על חלוקת הזמן בפועל ועל הערכות כלליות שלהם לגבי חלוקת הזמן הקיימת והרצויה. כמו-כן, נאסף מידע ממומחים בתחומי הזיקנה והעבודה הסוציאלית, וממנהלי מחלקות לשירותים חברתיים על ראייתם את השינויים הדרושים בתפקיד זה.

ממצאי המחקר מלמדים כי מבחינת המצב הקיים:

  • שלושה-רבעים מזמנו של העובד הסוציאלי לזקן מושקעים בעבודה פרטנית (מכוונת ללקוח מסוים) והיתר מושקע  בעיקר בעבודה ארגונית (כגון ישיבות, ועדות, הדרכה) ומעט בעבודה קבוצתית וקהילתית.
  • הטיפול בנושאי חוק סיעוד תופס בפועל רבע מסך-כל הזמן, ולמעלה משליש מהזמן המושקע בעבודה פרטנית. הערכות העובדים על היקף הזמן המושקע בנושאים אלה מראות כי לתחושתם הם משקיעים בהם יותר זמן (מחצית מסך זמנם). הערכות המנהלים היו דומות לאלה שנתקבלו ממדידת הזמן.

מבחינת המצב הרצוי נמצא כי:

  • בממוצע העובדים היו רוצים להשקיע פחות בטיפול פרטני לטובת המתודה הקבוצתית והקהילתית.
  • העובדים לא הביעו עניין בשינוי מהותי של היקף הזמן המושקע בנושאי חוק סיעוד. לעומתם, המנהלים סברו כי יש לצמצם באופן משמעותי את הזמן שהעובדים משקיעים היום בנושא זה.
  • רוב העובדים הביעו עניין להסתייע בעובד סמך-מקצועי בטיפול הסוציאלי בזקן, בעיקר בנושאים כגון מיצוי זכויות, ביקורי בית, סיוע בביצוע פרויקטים בקהילה, ופעילות מנהלית. תפיסה דומה הוצגה גם על ידי המומחים.
  • רוב המומחים סוברים כי בעבודה הסוציאלית עם הזקן יש לחזק את תחום ניהול הטיפול.
  • רוב המומחים סוברים כי יש לחזק אלמנטים של העבודה הקהילתית .

ממצאי המחקר נועדו להוות בסיס שיאפשר פיתוח התפקיד בכיוונים רצויים. הממצאים הוצגו בפני גורמים שונים המעורבים בהפעלת השירות, בהם הנהלת השירות לזקן במשרד הרווחה, ומנהלי מדורים לזקן במחלקות לשירותים חברתיים. משרד הרווחה נערך היום לבניית מודלים חדשים לעבודה סוציאלית עם זקנים במחלקות לשירותים חברתיים, תוך שימוש בממצאי המחקר.

השירות לזקן במשרד הרווחה,אשל והמוסד לביטוח לאומי היו שותפים למחקר זה וסייעו במימונו.