מה בעצם עשינו? סיפורי הצלחה של מרכזי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה באוניברסיטאות ומכללות

מרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה פועלים בראייה הוליסטית של הפרט תוך שימוש במגוון דרכי פעולה, על מנת לסייע לו להצליח בלימודים. במשך ארבע שנים נפגש צוות חשיבה של מרכזי התמיכה, שכלל מנהלות ואנשי צוות. המטרה הייתה ללמוד יחד מסיפורי ההצלחה שהתרחשו במרכזים אלה. הקבוצה השתמשה בשיטת הלמידה מהצלחות שפותחה במכון ברוקדייל ומופעלת בהרחבה במסגרות רבות. כל אחת מהמשתתפות בחרה סיפור הצלחה שבו היא נטלה חלק וסיכמה את הלקחים ממנו ב"לשון מכוונת לפעולה". סיכומים אלו שימשו בסיס לזיהוי הפעולות ועקרונות הפעולה שתרמו להצלחה.

הספר הוא יוזמה משותפת של מכון מופת ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. בספר חמישה שערים: השער הפותח מציג את התשתית המושגית שמחברת בין שלושה נושאים עיקריים: (1) לקות למידה והפרעת קשב בקרב מבוגרים; (2) מרכזי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה; (3) המתודה הרטרוספקטיבית של הלמידה מהצלחות. בשערים השני, השלישי והרביעי מובאים 17 סיפורי הצלחה. הסיפורים משקפים את דפוסי העבודה השונים שמתקיימים במסגרת המרכזים– עבודה פרטנית, קבוצתית ומערכתית. בשער החמישי מובא סיכום של סיפורי ההצלחה והעקרונות הפעולה המשותפים שהופקו מהם. איתור עקרונות הפעולה שתרמו להצלחה יכול לשמש לקידום העבודה של כלל המרכזים בעתיד, וגם לתרום לגורמים נוספים הפועלים לקידום ההזדמנויות של אנשים עם לקויות הלמידה והפרעות הקשב. את הספר חותם דיון על המשמעויות הרחבות יותר של מסע הלמידה מהצלחות עצמו.

 

הצעה לציטוט בעברית:
שמר, א., רוזנפלד, י., דהן, א. ודניאל-הלוינג, א. (2016). מה בעצם עשינו? סיפורי הצלחה של מרכזי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה באוניברסיטאות ומכללות.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Shemer, O., Rosenfeld, J., Dahan, O., & Hellwing Daniel, A. (2016). Learning from Success: The Support Centers for Students with Learning Disabilities in Academic Institutions. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)