מיפוי מרכזים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

הוריו של ילד עם מוגבלות מתמודדים עם אתגרים מיוחדים בניסיונם לקבל טיפול הולם לילדם. קיימת הסכמה הולכת וגוברת  שיש להיענות לצורכי המשפחות האלה על ידי פיתוח של שירותים מקיפים ומשולבים יותר. בעיקר, יש כיום עניין רב בבחינת האפשרות לפתח שירות שיטפל במגוון רחב של מוגבלויות במקום סדרת שירותים נפרדים לכל סוג של מוגבלות.

 אחד הרכיבים החשובים בתהליך זה היה עריכת מחקר שהתמקד בשתי  שאלות: (א) מה ניתן ללמוד מתוך הספרות הבין-לאומית? (ב) מה ניתן ללמוד מתוך יוזמות שונות הקיימות היום בשטח? הספרות מדגישה את החשיבות של הספקת שירותים לכל המשפחה ולא לילד בלבד. כמו כן הספרות ממליצה על הספקת מגוון של שירותים למשפחות, כגון שירותי תיווך, סנגור וליווי ולייעוץ, עזרה ותמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות. כדי לעמוד על יוזמות שונות הקיימות כיום בישראל, נערך מיפוי מקיף של שירותים ממשלתיים ועירוניים וכן אלו המופעלים בידי עמותות שונות. אותרו 19 יוזמות רלבנטיות – רובן מספקות שירותים רק לסוג אחד של מוגבלות, אם כי ניתן לראות ניסיון להתקדם לגישה מקיפה יותר. על פי רוב היו אלה מרכזים שבעבר נועדו לילדים בלבד, ורק לאחרונה הוסיפו שירותים למשפחות. כמו כן אותרו כמה מודלים חדשניים הפועלים בגישה רב-לקותית, שפותחו לאחרונה ברמה המקומית על ידי עמותות שונות. התפתחויות אלו מצביעות על הצורך הרב הקיים בשטח לסוג זה של שירות.

 מתוך בדיקה מעמיקה של דפוסי ההפעלה ושל נקודות החוזק והתורפה של מרכזים אלה ניתן להגיע לתובנות חשובות שיסייעו לפיתוח נרחב של כיוון זה לטובת משפחותיהם של ילדים עם מוגבלות בישראל. על בסיס ממצאים אלה, אשלים, ביחד עם ועדה בין-משרדית, מפתחים שירות חדשני כלל-ארצי של מרכזים רב-לקותיים למשפחה אשר ישקף את מיטב העקרונות שנלמדו מתוך הניסיון בשטח והספרות הבין-לאומית. מרכזים אלה הם המקומות המובילים, ובפעול היחידים, העוסקים במתן שירותים לבני משפחה של ילדים עם מוגבלויות.

 המחקר מומן על-ידי קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות ועל ידי אשלים.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

הצעה לציטוט בעברית:
שגיב, נ., מילשטיין, ב. ובן ,א. (2011).מיפוי מרכזים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. דמ-11-581. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Sagiv, N., Milshtein, E., & Benn, E. (2011). Mapping of Support Centers for Families of Special Needs Children. RR-581-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)