תכנון כוח אדם רפואי: השוואה בין ישראל למדינות נבחרות ב-OECD

מדינת ישראל מתמודדת עם מחסור חמור ברופאים, מחסור הצפוי להחמיר בשנים הקרובות. כדי להתמודד עם המחסור, משרד הבריאות מפתח רפורמה מקיפה ובה מגוון התערבויות ממוקדות וכן שינוי רחב יותר באופן תכנון כוח האדם בתחומי הרפואה. משרד הבריאות ביקש ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל להכין סקירה ראשונית של מנגנוני תכנון כוח אדם רפואי במדינות נבחרות ב-OECD.

חוקרי המכון בחרו יחד עם אנשי המקצוע הרלוונטיים במשרד הבריאות הן את הפרמטרים הספציפיים שבנוגע להם ייאסף המידע, הן שבע מדינות ופרובינציה אחת (להלן: מדינות) שייכללו בסקירה (ישראל, ארצות הברית, אוסטרליה, אנגליה, אונטריו (פרובינציה בקנדה), הולנד, ניו זילנד ובלגיה). כדי לבצע את הסקירה, במהלך המחצית השנייה של 2023, יצרו החוקרים קשר עם מומחה אחד או שניים מכל אחת מהמדינות שנבחרו כדי שישמשו כמקורות המידע העיקריים.

נמצא שבכל המדינות שנסקרו חוץ מאנגליה, מתפרסמות אחת לתקופה תחזיות רשמיות בנוגע לכוח אדם רפואי. ממצא זה מחזק את ההתפתחות בישראל שלאחרונה פיתחה לראשונה תחזית רפואית מקיפה, ומעודד את ישראל לאמץ את התחזית הזאת כמפעל קבוע המייצר תחזיות תקופתיות.

במחצית מן המדינות שנסקרו, המדינה קובעת – ברמה הלאומית את מספר המצטרפים החדשים לבתי הספר לרפואה ולתוכניות התמחות. ראוי שמדינת ישראל תשקול ברצינות אם לאמץ כלים אלו, תוך כדי בחינת עלות/תועלת.

בחלק מן המדינות שנסקרו, ובהן ישראל, תמריצים כספיים הם הכלי המרכזי לקידום יעדי מדיניות הקשורים בכוח אדם רפואי, ובחלקן הממשלות מסתמכות לא רק על תמריצים כספיים, אלא גם על סמכויות מוסדרות בחוק.

מתבקש שמדינת ישראל תבחן את העלות/תועלת של הסדרת סמכויות חוקיות בהיבטים שונים של תכנון כוח אדם רפואי, תוך התייעצות עם מומחים במדינות שצברו ניסיון בשימוש בכלי זה.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
רוזן, ב. (2024). תכנון כוח אדם רפואי: השוואה בין ישראל למדינות נבחרות ב-OECD. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Rosen, B. (2024). Medical Workforce Planning in Israel and Selected OECD Countries. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)