"מחסות לעצמאות" – ליווי בוגרי מעונות רשות חסות הנוער

"מחסות לעצמאות" היא תכנית לליווי בוגרי מעונות רשות חסות הנוער עם יציאתם לחיים עצמאיים. התכנית מופעלת מאז 2010 על-ידי עמותת עלם באמצעות רכזות המלוות באופן אישי ואינטנסיבי את הבוגרים, תומכות בהם ומסייעות בפנייה לשירותים. התכנית מופעלת במימון משרד הרווחה ובתמיכת קרן גנדיר.

מחקר הערכה שערך המכון על התכנית נועד לבחון את שילוב הבוגרים בקהילה ואת תרומתה למשתתפים. בחנּו את יישום התכנית לצורך שיפורה וקבלת החלטות על המשך הפעלתה. המידע נאסף בשנים 2011–2013 באמצעות ראיונות עם גורמים מחסות הנוער, צוות התכנית ונציגים משירותים בקהילה ועם בוגרים שהיו לקראת סיום התכנית וכן באמצעות שאלון לרכזות על כל הבוגרים שהשתתפו בתכנית בתקופת המחקר.

התכנית מצליחה לספק ליווי בהתאם לעקרונותיה ונותנת מענה מותאם לצורכי הבוגרים. המחקר העלה שככלל הבוגרים מרוצים מהליווי ומעריכים את התמיכה שהם מקבלים. עם זאת, הרכזות מתקשות לעמוד בתדירות הפגישות שנקבעה, עקב עומס עבודה רב. ננקטו צעדים להקלת העומס, אך הוא עדיין רב, כי חלה עלייה במספר הבוגרים שכל רכזת מלווה.

ממצאים עיקריים על הבוגרים:

  • הרוב הם בני 20-19. מחציתם בנות – שיעור גבוה יותר משיעור הבנות באוכלוסיית מעונות חסות הנוער.
  • לרוב הגדול יש מעט מקורות תמיכה רגשית. לעתים קרובות הרכזת היא מקור התמיכה היחיד.
  • לבוגרים צרכים מורכבים בשמונה תחומים בממוצע (למשל תעסוקה, לימודים, דיור, בריאות ומיומנויות של חיים עצמאיים); התכנית מצליחה לספק התערבות כלשהי בכחמישה תחומים בממוצע.
  • הרוב השתלבו בעיסוק נורמטיבי – בעבודה, בשירות צבאי או בשירות לאומי, אך יחסית פחות בלימודים. רוב הבוגרים מתפקדים היטב בעיסוקם, אבל רק מיעוטם מרוצים ממנו. לכולם יש לפחות מקור הכנסה אחד, אך כ-80% זקוקים לסיוע כלכלי.
  • כמחצית שבו לגור בבית, והיתר מצאו פתרון דיור אחר. עם זאת, כ-60% עדיין זקוקים לעזרה בתחום הדיור, כיוון שחלקם רואים בהסדר המגורים הקיים פתרון זמני.

המחקר נערך ביוזמת אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, בוצע בשיתוף רשות חסות הנוער, אגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולווה על-ידי ועדת היגוי. הממצאים הוצגו במספר פורומים. לדוגמה, התקיים סמינר מיוחד עם כל הגורמים המעורבים כדי לדון בהשלכות המחקר. הממצאים מציפים את הצרכים של הבוגרים, מחזקים את החשיבות ללוות אותם ומסייעים בגיבוש מודל עבודה והיערכות לקראת המשך הפעלת התכנית.