מערכת אופק – התיק הרפואי הווירטואלי: הערכת מערכת מידע מקוונת משולבת בתי-חולים-קהילה

ככל שהטיפול הרפואי מתוחכם יותר יש צורך רב יותר בהעברת מידע עליו בין מסגרות טיפול שונות. מאז 2005 מופעלת ב"שירותי בריאות כללית" מערכת מידע מקוונת – מערכת "אופק" – המבוססת על רשומות רפואיות ממוחשבות ומשולבת בתי-חולים-קהילה. יישום מערכת מידע משולבת כזו הינו אחת הדרכים להתמודדות עם הדרישה לשפר את איכות הטיפול ועם הצורך לחסוך בעלויות. מערכת כזו עשויה להפחית טעויות רפואיות ובדיקות חוזרות, לשפר תקשורת בין רופאים בקהילה ובבתי-החולים ובכך לייעל את הטיפול  ולשפר את איכותו.

השילוב בין רשומות רפואיות ממוחשבות של נותני שירותים שונים מעורר עניין רב לא רק בישראל אלא גם בעולם, אך בספרות המחקרית יש התייחסות מועטה לבחינת היישום והתרומה של מערכות אלו.

המחקר הנוכחי בחן האם הפעלתה של מערכת המידע הווירטואלית המשולבת בשירותי בריאות כללית אכן קידמה את הקופה לקראת המטרות שהוצבו להפעלתה. לשם כך, המחקר בחן את מידת השימוש במערכת אופק, את השפעת יישום "אופק" על המידה בה הופחתה צריכת שירותים רפואיים ושופרה איכות הטיפול בחולים במרפאות ראשוניות בקהילה ובמחלקות רפואה פנימית, כירורגיה כללית וחדרי מיון בבתי-החולים. כמו כן נבחן עד כמה התוצאות קשורות לאינטנסיביות השימוש במערכת "אופק". לצורך בחינת תוצאות אלו, נעשתה השוואה עם קבוצת ביקורת של יחידות שלא נחשפו לאופק.

המחקר הצביע על חשיבות המאמצים להבטיח את השימוש במערכות מעין אלו אחרי הקמתן והראה שהשימוש גדל באופן משמעותי עם הזמן. המחקר מצא שיפורים במספר מדדים חשובים לעומת קבוצת הביקורת. יש ציפייה שהיקף ההשפעה יגדל עם הגידול בשימוש.

המחקר עשוי לתרום להחלטה עד כמה להשקיע ולפתח את המערכת בשירותי בריאות כללית, בקופות האחרות ובפרויקט הרשומה הרפואית הלאומית. לאור מיעוט המאמצים להערכת מערכות שכאלו, המחקר עשוי לתרום גם לפיתוח המתודולוגיה המחקרית לבחינת היישום והתרומות.

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Politi, L., Codish, S., Sagy, I., & Fink, L. (2014). Use patterns of health information exchange through a multidimensional lens: Conceptual framework and empirical validation. Journal of biomedical informatics52, 212-221.

Liran, P., Shlomi, C., Iftach, S., & Lior, F. (2014). USAGE PATTERNS OF HEALTH INFORMATION EXCHANGE: ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES.

הצעה לציטוט בעברית:
ניראל, נ. רוזן, ב. שרון, א. סמואל אורנה בלונדהיים, ה. שרף, מ. יאיר, י. וכהן, א. (2010). מערכת אופק – התיק הרפואי הווירטואלי: הערכת מערכת מידע מקוונת משולבת בתי-חולים-קהילה. דמ-10-556. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Nirel, N. Rosen, B. Sharon Hadar Samuel, A. Blondheim, O. Sherf Yifat Yair, M., & Cohen, A. (2010). OFEK Virtual Medical Records: An Evaluation of an Integrated Hospital- Community Online Medical Information System 2010. RR-556-10. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)