תכנית פאידיה לפיתוח מנהיגות בעולם היהודי באירופה: ראיית הבוגרים את תרומות התוכנית והשפעותיה

פאידיה – המכון האירופאי ללימודי יהדות בשבדיה – הוקם בשנת 2000 באמצעות מענקים מהממשלה השבדית ומקרן מריאן ומרקוס ולנברג כגוף  אקדמי ויישומי למצויינות,  עם מנדט לפעול למען שיקום של חיי התרבות היהודית באירופה ולחינוך לאזרחות של מיעוט פעיל. המכון עושה זאת באמצעות תכנית חינוכית אינטנסיבית בת שנה אחת ללימודי יהדות  לפיתוח מנהיגות, לפיתוח חיי תרבות יהודיים ולעבודה בין-תרבותית.  כל שנה מסיימים את התכנית כ-25-20 בוגרים  בעלי רקע יהודי ולא-יהודי ממדינות אירופה שונות.  פאידיה פיתחה גם פעילות ענפה לבוגרים הכוללת מפגשים שנתיים, סדנאות וסמינרים  המתקיימים במדינות שונות באירופה.

בשנת 2010  פנתה פאידיה למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בבקשה לבצע מחקר הערכה בקרב  הבוגרים שסיימו את התכנית בין השנים 2002 ל- 2009  (שמונה מחזורים – 168 בוגרים). מטרת ההערכה הייתה ללמוד באופן שיטתי מהבוגרים על תרומות התכנית, השלכותיה וצרכים לא מסופקים.

המידע נאסף באמצעות שאלון שפותח על ידי מכון ברוקדייל והועבר לבוגרים דרך  רשת האינטרנט של פאיידיה.
הממצאים מהמחקר מראים כי :

  • כל הבוגרים  ממשיכים להיות מעורבים בפעילות הקשורה לעולם היהודי בתחום חיי הקהילה היהודית או בתחום החיים המקצועיים שלהם.
  • רוב הבוגרים מדווחים כי לתכנית הייתה השפעה על העשייה שלהם לפחות באחד משלושה תחומים – בחיים המקצועיים, במעורבות בלימודים בנושאים יהודיים ובמעורבות בפעילות בקהילה היהודית.
  • רובם ייחסו תרומה רבה לתכנית  החד-שנתית בה השתתפו בתחום של העשרה מקצועית, ובהיבטים אחרים הקשורים לזהות יהודית, פיתוח אישי ומעורבות בקהילה.
  • כמחצית מהבוגרים דיווחו כי יש להם קשרים עם בוגרים אחרים. עם זאת חלק ניכר מהם הביעו עניין בהרחבה של קשרים אלה וסברו כי רצוי היה שפאידיה תשקיע יותר בקידום פעילות זו.

ממצאי המחקר הוצגו בפני ההנהלה והצוות החינוכי של  פאידיה ושימשו לזיהוי כיוונים אפשריים  לשיפור התוכנית החד-שנתית ואת  והפעילות עבור הבוגרים.

המחקר מומן על ידי ארב וקרול סמוקלר.