פאראמדיקים: ההיצע והביקוש לכוח אדם מקצועי

מקצוע הפאראמדיק צומח במהירות בישראל. מחקר זה בוחן האם בעתיד צפוי חוסר איזון בין ההיצע לבין הביקוש למקצוע, תוך בדיקת נושאים אלו: היצע הפאראמדיקים; מאפייני המקצוע מנקודת מבטם של העוסקים בו; הביקוש הצפוי לפאראמדיקים; ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש.

לשם בחינת ההיצע ערכנו בחודשים נובמבר 2005 – פברואר 2006 סקר טלפוני ארצי בעזרת שאלון סגור בקרב מדגם אקראי של למעלה מ-50% מבוגרי הקורסים לפאראמדיקים. בנוסף לכך, בחנו נתונים מנהליים על הקורסים להכשרת פאראמדיקים. לצורך בחינת תרחישים לביקוש לפאראמדיקים, ערכנו ראיונות עם אנשי מפתח בתחום שירותי הרפואה הדחופה.

ממצאים עיקריים

  • 64% מבוגרי הקורסים עובדים בשוק האזרחי. שיעורי עזיבת המקצוע בקרב כלל העובדים הם כ-18% במהלך חמש שנים. הסיכוי של עובדים חדשים להישאר במקצוע לאחר שנה הוא 96%, לאחר חמש שנים 79% ולאחר 10 שנים 68%, עם שינויים לפי מין ולפי סוג קורס. הסיכוי להמשיך לעבוד כפאראמדיק גבוה יותר בקרב מי שיש להם ילדים, בקרב בעלי השכלה גבוהה יותר ובקרב המבוגרים שבעובדים.
  • הגורמים המושכים למקצוע קשורים קשר הדוק לאופי המקצוע. בקרב שיעור גבוה מהמרואיינים גורמי הלחץ בעבודה הם ההתמודדות עם חוסר תמיכה אדמיניסטרטיבית, עם ניירת, עם שעות עבודה רבות, עם חוסר איזון בין חיי העבודה והמשפחה ועם רמת השכר, ולא – ההתמודדות עם נושאים הקשורים בכובד התפקיד, במידת האחריות בו ובאירועים קשים. אי שביעות רצון מהעבודה קשורה לשחיקה, לעומס יתר ולמצב בריאות לא טוב.
  • מהראיונות עלה כי גבולות הגדרת המקצוע צפויים להישאר כשהיו, בהתאם להכשרה שניתנת כיום. מכל מקום, ייתכן כי הפאראמדיקים יועסקו במסגרות חדשות, הן במערכת הבריאות והן מחוצה לה.
  • אם הביקוש לא ישתנה מעבר לגידול הטבעי של שני אט"נים בשנה, עלול להיווצר עודף בפאראמדיקים כבר בשנת 2010 (ואף לפני כן). הרחבת העסקת פאראמדיקים מחוץ למערך שירותי רפואת החירום (למשל, במפעלים ובמקומות התקהלות המונית) תגדיל מעט את הביקוש לפאראמדיקים בשוק העבודה, אך עדיין יישאר עודף היצע. אולם, אם מערך האמבולנסים ישודרג לרמת ALS (בין אם ישובצו פאראמדיק אחד או שניים לאט"ן), הביקוש יגדל באופן משמעותי, וייווצר מחסור ניכר בפאראמדיקים, אם לא תורחב ההכשרה מעבר למספרם הנוכחי של בוגרי קורסים לשנה.

ממצאי המחקר מאפשרים הן לתכנן טוב יותר את תוספת הפאראמדיקים הדרושה לתקופות זמן מוגדרות והן להגדיר את היקף תכניות ההכשרה, בהתאם למגוון תרחישים בשוק העבודה שלהם. הממצאים יוכלו לעזור לתכנון אסטרטגי של כוח אדם זה לטווח הארוך. המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.