אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרות של משרד הרווחה: סקר במחוז חיפה והצפון

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זכאים על פי חוק להשתתף במסגרות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (להלן, אגף מש"ה) במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. אלה כוללות מסגרות דיור, מסגרות תעסוקה, מרכזי יום ומועדונים חברתיים. אגף מש"ה מודע לכך, שחלק ניכר מן הציבור שאותו הוא אמור לשרת אינו משתתף במסגרות אלה: בדיקת הנתונים המנהליים של משרד הרווחה במחוז חיפה והצפון בשנת 2011 הראתה שרבע מן האנשים שאובחנו עם מוגבלות שכלית התפתחותית לא היו אף באחת מן המסגרות של האגף.

המחקר נועד לסייע למשרד להבין מיהם האנשים שאינם נמצאים במסגרות ולאיזה סיוע הם זקוקים. לשם כך המחקר בחן את מאפייני האנשים שאינם במסגרות, את הקשר של משפחותיהם עם המחלקות לשירותים חברתיים, את ניסיונם בצריכת שירותים בעבר ואת הצרכים שלהם ושל משפחותיהם בשירותים.

במסגרת המחקר נותחו נתונים מִנהליים, בוצע סקר בקרב 91 בני משפחה המתפקדים כמטפלים עיקריים של האנשים עם המוגבלות, ונערכה קבוצת מיקוד עם עובדים סוציאליים.

בין הממצאים המרכזיים במחקר:

  • בקרב האנשים שאינם במסגרת יש ייצוג יתר למוסלמים ולאנשים המתגוררים בישובים באשכול סוציו-אקונומי נמוך.
  • לא נמצא קשר בין רמת המוגבלות השכלית ויכולת הניידות לבין הסיכוי להימצא במסגרת.
  • כמעט כל האנשים שאינם במסגרת (98%) נמצאים רוב הזמן בבית, ללא כל עיסוק בולט. 82% לא יצאו מביתם בחודש שקדם לריאיון לפעילויות פנאי או חברה.
  • משפחות רבות אינן נמצאות בקשר שוטף עם המחלקות לשירותים חברתיים האחראיות לתיאום השירותים עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. רוב בני המשפחה המתפקדים כמטפליהם העיקריים (63%) שכן היו בקשר עם המחלקות, לא היו שבעי רצון מן השירות שקיבלו בהן.
  • מטפלים רבים אינם מודעים לקיומם של מסגרות ושירותים שונים לאנשים עם מש"ה, למעט מסגרות דיור, שהמטפלים אינם מעוניינים בהן.
  • 66% מן המטפלים ציינו כי יש לבן משפחתם צורך בשירותים שונים בקהילה, שאותם הם אינם מקבלים, ורבים מהם מעוניינים בשירותים אינטנסיביים פחות או בכאלה הניתנים גם בית.
  • 69% מן המטפלים נושאים לבדם בעיקר נטל הטיפול בבן המשפחה עם מש"ה, ורבים מהם מתמודדים עם תחושות של עומס רב וקושי כלכלי הכרוכים בטיפול.

הממצאים הוצגו בפני הנהלת אגף מש"ה והתקיים דיון במשמעויותיהם. הדיון התמקד בשיפור הנגישות של השירותים, ובפיתוח סל שירותים גמיש יותר בקהילה עבור אנשים עם מש"ה, שהם או בני משפחותיהם אינם מעוניינים להשתלב במסגרות הקיימות.

המחקר נערך ביוזמת האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה בשיתוף האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומומן בסיועם.

הצעה לציטוט בעברית:
לף, י. וריבקין, ד. (2015).אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרות של משרד הרווחה: סקר במחוז חיפה והצפון.
דמ-15-693. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Loeff, Y., & Rivkin, D. (2015). People with an Intellectual Developmental Disability Not in Programs of the Ministry of Social Affairs and Services: Survey of the Northern District. RR-693-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)