מאמצי מדיניות לחיזוק בתי חולים ציבוריים בישראל

חוק ביטוח הבריאות הממלכתי הישראלי מכסה שירותי בריאות בסיסיים לכל התושבים, אך רוב האוכלוסייה רוכשת ביטוחים וולונטאריים (משלימים ומסחריים).

ביטוחים אלו מאפשרים למבוטחים לבחור ברופאים ובבתי חולים פרטיים אף על פי שאותם שירותים מסופקים גם במערכת הציבורית. הבעיה במימון הפרטי היא טבעו הרגרסיבי, המחריף את הפערים בגישה ובאיכות הטיפול. הספקת השירותים באופן פרטי משפיעה לרעה גם על המערכת הציבורית על ידי הסטת רופאים, חולים והכנסות מבתי חולים ציבוריים לבתי חולים פרטיים.

הממשלה מתמודדת עם האתגרים הללו באמצעות מאמץ רב-תחומי שמטרתו לתקן את שוק הביטוחים הוולונטאריים, לעודד רופאים לעבוד במשרה מלאה במגזר הציבורי ולעבור לתשלומים מבוססי-פעילות בבתי חולים ציבוריים. (תקציר המאמר).

מאמר בגישה פתוחה מתוך:

 Eurohealth – Quarterly of the European Observatory on Health Systems and Policies, Volume 23 No. 4,  2017, Pages 34–38