"פרויקט אישה" – הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים – דוח מסכם

פרויקט "אישה" פותח במשותף על-ידי הפדרציה היהודית של קליבלנד, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, במטרה לקדם את בריאות הנשים בישראל. פרויקט רב-גוני ייחודי זה, אשר החל ב-2001, כולל את פיתוחה של תכנית חדשה לעידוד מנהיגות נשים בקהילה. המטרה הייתה להכשיר נשים מהקהילה על מנת שיפעלו לקידום בריאות נשים בקהילתן. כדי להשיג יעד זה, עברו המשתתפות בתכנית קורס הכשרה בו קיבלו ידע בבריאות נשים וכלים לפיתוח ולהפעלת פרויקטים בקהילה. התקיימו שני מחזורים של התכנית, כאשר 28 קבוצות של נשים (כ-500 נשים בסך הכל) עברו הכשרה והתחילו לפעול ביישובים שלהן ברחבי הארץ. רוב הקבוצות (25) הוכשרו בחברה למתנ"סים ו-3 הוכשרו על-ידי המרכז לחקר וקידום בריאות האישה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. החברה למתנ"סים סיפקה גם תשתית חיונית להמשך הפעילות של המנהיגות בקהילה. התכנית מופעלת ביישובים רבים ושונים, מהצפון עד הדרום, והיא משרתת קבוצות אוכלוסייה שונות, ובהן ילידי הארץ, עולים חדשים, ערבים, בדואים; וקבוצות מרמות חברתיות-כלכליות שונות.

בין השנים 2005-2001 ביצע מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל הערכה של התכנית וסיפק משוב שוטף לאורך כל הדרך. בדוח מוצגים הממצאים העיקריים בהקשר להכשרה שעברו הנשים (למשל, שביעות רצון מההכשרה, ידע בבריאות נשים, מוטיבציה לפעול בקהילה ותפיסת מסוגלות עצמית), ובהקשר לפעילויות שהמשתתפות ביצעו בקהילה שלהן לקידום בריאות נשים. הליווי הרב-שנתי של התכנית אִפשר גם לזהות אילו עקרונות מבין אלה שהוזכרו בספרות היו חשובים במיוחד להצלחתה של תכנית זו. עקרונות אלה כללו פיתוח מבנה הכשרה המשלב בין למידה תיאורטית לבין יישום בפועל עם ליווי, מתן תשומת-לב רצינית להתאמה תרבותית, ובניית מנגנון תמיכה בנשים בפעילותן המתמשכת בקהילה. כמו-כן, בדוח מפורטים הגורמים שמעכבים את הפעלתה של התכנית שיש להתמודד איתם בתכניות עתידיות.

ההערכה מספקת היום בסיס להפעלתן של תכניות נוספות לפיתוח מנהיגות נשים בהסתמך על המודל של פעילי בריאות בקהילה. ואכן, בשנים האחרונות הפדרציה היהודית של קליבלנד והסוכנות היהודית לארץ ישראל, יחד עם פדרציות יהודיות נוספות, תמכו במגוון תכניות דומות במתנ"סים.

בנוסף, העקרונות שעלו בהערכת התכנית הזו עשויים גם להביא תועלת ולשמש קווים מנחים בתכנון ובהפעלת מגוון רחב של תכניות דומות לפיתוח מנהיגות בתחום הבריאות או בתחומים אחרים.

הדוח מהווה חלק מהפרויקט לקידום בריאות נשים בישראל (פרויקט אישה) ומומן בידי הפדרציה היהודית של קליבלנד והסוכנות היהודית לארץ ישראל.

אלרועי, א., גרוס, ר. אשכנזי, י,. ורוזן, ב. (2008)."פרויקט אישה" – הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים – דוח מסכם. דמ-08-513. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל