הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך – (מג"רים) ממצאי המדידה לשנת תש"ף

66 מרכזים לגיל הרך (מג"רים) פועלים כיום ביישובים שבהם פועלת 360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.
המג"רים מספקים שירותים במודל של One Stop Shop לילדים בגיל הרך, להוריהם ולאנשי מקצוע ביישוב.
צוות הבטחת איכות בשירותים החברתיים במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מלווה במחקר יותר מחמש שנים את תהליכי טיוב האיכות במג"רים באמצעים שונים, והכלי להבטחת איכות הוא מן המרכזיים שבהם.
במחקר מוצגים ממצאי הכלי להבטחת איכות לשנת 2020, ובו הושם דגש מיוחד על השפעות משבר הקורונה על עבודת המג"רים.