איכות הטיפול באנשים הלוקים בדמנציה והצרכים הלא מסופקים שלהם ושל בני משפחתם

דמנציה היא אחת המחלות השכיחות והקשות הפוגעות בזקנים. על פי אומדנים המבוססים על סקר ארצי שערך מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, כ-154 אלף איש בישראל לוקים כיום בדמנציה על צורותיה השונות, ושיעורם צפוי לעלות לכ-290,000 בשנת 2030. במחקרים בעולם נמצא שלזקנים אלה ולבני המשפחה המטפלים בהם צרכים רבים שלא מקבלים מענה, ובעיות רבות באיכות השירותים שהם מקבלים.

המכון עורך סדרת מחקרים על זקנים הלוקים בדמנציה בישראל. בדוח זה אנו מדווחים על מחקר שבחן את איכות הטיפול המסופק לזקנים עם דמנציה על ידי שירותי הבריאות וזיהה את הצרכים הלא מסופקים שלהם ושל בני משפחתם. ממצאי המחקר ישמשו בסיס להתוויית כיווני פעולה הולמים לפיתוח השירותים ולשיפורם.

המחקר נערך באמצעות ראיון טלפוני של 321 בני משפחה של זקנים שמבוטחים בשלוש קופות חולים: מכבי שירותי בריאות, בלאומית שירותי בריאות ובקופת חולים מאוחדת, שבתיק הרפואי שלהם הייתה אבחנה של דמנציה.

ממצאי המחקר מלמדים שניתן לשפר את איכות הטיפול בזקנים ובבני משפחתם באמצעות:

  • העלאת מודעות הרופאים ובני המשפחה לחשיבותם של כלי התכנון המקדים (בנוגע להעדפות טיפול, מסמך הנחיות מקדימות וייפוי כוח).
  • קידום התקשורת ושיתוף הפעולה בין כל הגורמים המטפלים ובכלל זה הרופאים הראשוניים, הרופאים המומחים והשירותים הסוציאליים.
  • הגדלת היקף בני המשפחה שמקבלים הסברים והדרכה על הדמנציה ועל הטיפול בחולה, והעלאת המודעות של הרופאים הראשוניים בנוגע לחשיבות התקשורת עם בני המשפחה המטפלים.
  • זיהוי בני משפחה הנמצאים בסיכון לחוות עומס טיפולי כבד או כבד מאוד, וסיפוק התמיכה הנדרשת.

ממצאי המחקר דווחו והוצגו בפני הגורמים המטפלים במשרד הבריאות ובקופות החולים והם מסייעים כיום למשרד הבריאות ביישום התכנית הלאומית לדמנציה וביישום התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי לאנשים עם מחלות כרוניות מתקדמות ובכלל זה דמנציה.

המחקר נערך במימון המכון הלאומי למדיניות בריאות ולשירותי בריאות.

הצעה לציטוט בעברית:
בנטור, נ., לרון, מ., פלח, א., שטרנברג, ש., רדומיסלסקי, ז., ורדי, ד. ובן ציון, י. (2016). איכות הטיפול באנשים הלוקים בדמנציה והצרכים הלא מסופקים שלהם ושל בני משפחתם.
דמ-16-733. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Bentur, N., Laron, M., Palach, A., Sternberg, S., Radomyslsky, Z., Vardi, D., & Ben- Zion, I. (2016). Quality of Care for Dementia Patients, their Unmet Needs and those of their Families. RR-733-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)