פורום איכות: אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל

בספר זה מובאים מאמרים של בכירים בתחום שירותי הבריאות בישראל בנושא של אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול. המאמרים הוזמנו על-ידי "פורום איכות בישראל". הספר מכיל גם סיכומים של הדיונים שנערכו בעקבות הצגת המאמרים.

בפורום איכות בישראל השתתפו מנהלים בכירים, קובעי מדיניות וחוקרים בכירים בישראל, שלכולם הייתה מחויבות עזה לקידום איכות. הפורום שהוקם בשנת 1997, היה מיזם משותף למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, אוניברסיטת הרווארד, ההסתדרות הרפואית הישראלית ומשרד הבריאות, שמטרתו הייתה לקדם את איכות הטיפול בישראל. בשנים האחרונות הייתה מטרתו העיקרית של הפורום לערב את בכירי מערכת הבריאות בבדיקה של אסטרטגיות חלופיות להגברת איכות הטיפול.

הפורום הזמין מאמרים בנושאים כגון:

  •  מה צריך להיות תפקידו של משרד הבריאות בפיקוח על איכות?
  •  כיצד יכולים אמצעי התקשורת למלא תפקיד גדול יותר בקידום איכות?
  •  כיצד ניתן לנצל את הספקת המידע לצרכנים כדי לקדם איכות?

המאמרים בחנו גם מגוון של סוגיות שנויות במחלוקת, כולל הדגשים היחסיים שיש לתת למאמצים לקדם איכות במוסד בודד לעומת מאמצים רב-מוסדיים, או ההרכב המתאים של פעולות קידום איכות שנעשות בהתנדבות לעומת אלה המחויבים בחוק.

בין מחברי המאמרים נכללים: אשר אלחיאני, יוחנן בן בסט, רויטל גרוס, לאה ופנר, בועז לב, שלמה מור-יוסף, ג'ודי סגל-איצקוביץ', נימה עמית, אבי פורת, רחל פליישמן ואלישבע שמחן.

אסופה זו כוללת מאמרים משני סוגים: מאמרים שדנים בפעילויות להבטחת איכות באחד מארגוני הבריאות בישראל, או בסוג של ארגון (בתי-חולים, קופות-חולים ומוסדות לטיפול ממושך); ומאמרים שעוסקים בנושאים רוחביים, כגון התפקיד שיש לממשלה, לצרכנים, לאמצעי התקשורת ולחינוך לבריאות, במאמצים לקידום איכות. בסוף המונוגרפיה מובאת אחרית דבר המסכמת את ההתפתחויות האחרונות במאמצים לקידום איכות טיפול בישראל