צמצום אי-השוויון ואי-הצדק בבריאות בישראל: לקראת מדיניות לאומית ותכנית פעולה

המטרה הכוללת של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המשמעות שמקבל אי-השוויון בבריאות בחשיבה ובעשייה של מנהיגי מערכת הבריאות בישראל ומערכות קשורות, ולזהות מדיניות ופעולות שיכולות לצמצם את אי-השוויון בבריאות בישראל. ככזה, המחקר נועד לקדם את פיתוח המדיניות והעשייה במערכת הבריאות בישראל.

כבר למעלה מ-150 שנה מכירים במדינות מפותחות בעולם בקיומו של אי-שוויון בבריאות. אולם, רק בשלושת העשורים האחרונים, מדינות אלה נותנות את הדעת ברצינות להשלכות החברתיות והכלכליות שיש לכך, וכן להשלכות על בריאות האוכלוסייה. ניסיונות רבים נעשו לפתח מדיניות ובעקבותיה ננקטו צעדים להילחם בתופעה. עם זאת, בישראל כמו במדינות אחרות, ממשיך להתקיים אי-שוויון לא מבוטל במדדים רבים של אספקת שירותי בריאות, של מצב בריאות ושל תוצאי בריאות. יתר על כן, בישראל, מידת אי-השוויון הכולל עלתה, והיא מתבטאת גם בעלייה בחלק מהמדדים של אי-שוויון (כגון התבטאות פערי השכלה בתוחלת חיים).

מקובל לחשוב שגורמים חברתיים, כגון אי-שוויון בהכנסה, בדיור, בהשכלה ובתעסוקה, אחראיים על חלק הארי של הפערים בבריאות. מקובל גם שאף כי אי-שוויון בטיפולים רפואיים אינו הגורם הראשי לאי-שוויון בבריאות, למערכת הבריאות יכולה להיות תרומה משמעותית לצמצומו.

המחקר מורכב משני חלקים עיקריים:

  • ראיונות פנים אל פנים עם יותר ממאה קובעי מדיניות, מנהלים ואנשי מקצוע במערכת הבריאות ובמערכות חברתיות אחרות הקשורות לה. המרואיינים נשאלו לגבי נושאים כגון מי נושא באחריות לצמצום אי-השוויון בבריאות, מה נעשה עד היום, אילו מדיניות ופעולות נוספות ניתן לנקוט ועל אילו חסמים יש להתגבר כדי להביא לשינוי.
  • סקירת הספרות המקצועית הרלוונטית ובמאמצים הלאומיים לצמצום אי-השוויון בבריאות בבריטניה, בארצות הברית, בהולנד ובשבדיה.

במחקר נמצא שרבים בישראל מעוניינים לעשות יותר לצמצום אי-השוויון בבריאות, הן באמצעות פיתוח מדיניות והן ביישום תכניות בשטח. בנוסף, על-פי הראיונות והניסיון הבין-לאומי, צוות המחקר זיהה 11 צעדים שניתן לנקוט במסגרת תכנית פעולה כוללנית בישראל.

רבים מבין ראשי ארגוני הבריאות בישראל ביקשו מצוות המחקר להציג את הממצאים בפני המנהלים הבכירים בארגוניהם ולנסות לבדוק יחד מה יכול הארגון שלהם לעשות לצמצום אי-השוויון בבריאות.

מחקר זה מומן בעזרתם האדיבה של אנדראה ומייקל דוברוף, מסצ'וסטס, ארצות הברית, ועל-ידי מענקים מהמכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות ומקרן פילנתרופית פרטית.

פרסום המאמר בספרות האקדמית

Shadmi, E., Admi, H., Ungar, L., Naveh, N., Muller, E., Kaffman, M., … & Reis, S. (2010). Cancer care at the hospital–community interface: Perspectives of patients from different cultural and ethnic groups. Patient Education and Counseling79(1), 106-111.

Horev, T., & Avni, S. (2016). Strengthening the capacities of a national health authority in the effort to mitigate health inequity—the Israeli model. Israel journal of health policy research5(1), 19.

Yariv, H. (2015). The case of pharmacist prescribing policy in Israel. Israel journal of health policy research4(1), 49.

Shmueli, A. (2014). Income-related inequalities in health and health services use in Israel. Israel journal of health policy research3(1), 37.

Levin-Zamir, D., Keret, S., Yaakovson, O., Lev, B., Kay, C., Verber, G., & Lieberman, N. (2011). Refuah Shlema: a cross-cultural programme for promoting communication and health among Ethiopian immigrants in the primary health care setting in Israel: Evidence and lessons learned from over a decade of implementation. Global health promotion18(1), 51-54.

Deutsch, J., Lazar, A., & Silber, J. (2013). Becoming poor and the cutback in the demand for health services in Israel. Israel journal of health policy research2(1), 49.

Baum, N., Shalit, H., Kum, Y., & Tal, M. (2016). Social workers' role in tempering inequality in healthcare in hospitals and clinics: a study in Israel. Health & social care in the community24(5), 605-613.

Spitzer-Shohat, S., Shadmi, E., Goldfracht, M., Kay, C., Hoshen, M., & Balicer, R. D. (2016). Reducing inequity in primary care clinics treating low socioeconomic Jewish and Arab populations in Israel. Journal of Public Health39(2), 395-402.

Chinitz, D., Rosen, B., Israeli, A., & Shortell, S. (2012). Legends of health policy and management. Accountability and Responsibility in Health Care: Issues in Addressing an Emerging Global Challenge277, 295.

Baum, N. (2013). Jewish Israeli Social Workers’ Responses to Ethnic Health Inequality. Qualitative health research23(4), 507-516.

Epstein, L. Health and Health Care Implications of Cultural and Social Diversity: The Israel Reality. Culturally Appropriate Health Care by Culturally Competent Health Professionals.

Chinitz, D., & Meislin, R. (2009). Israel: Partial Health Care Reform as Laboratory of Ongoing Change. Six Countries, Six Reform Models: The Healthcare Reform: Experience of Israel, the Netherlands, New Zealand, Singapore, Switzerland and Taiwan: Healthcare Reforms" under the Radar Screen", 25.

McKee, M. (2012). Solidarity in a Changing World. Accountability and Responsibility in Health Care: Issues in Addressing an Emerging Global Challenge1, 297.