"כזה ראה והתחדש…", דפוסי הפצה והטמעה בגף ניסויים ויזמות ומרכזי הפצה, באמצעות: "למידה מהצלחות"-המתודה הרטרוספקטיבית

שליחותו של גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך היא לתרום לחדשנות במערכת החינוך ולקדם את יעדיה של המערכת כולה. הגף מממש שליחות זו, על ידי כך שהוא מהווה חממה לפיתוח יוזמות חינוכיות חדשניות, הצומחות במוסדות החינוך ומופצות ומוטמעות בכלל המערכת.

מטרתו העיקרית של הספר "כזה ראה והתחדש" היא ליצור בסיס ידע מובנה ושיטתי בנושא תהליכי הפצה והטמעה של ידע חדשני, תוך למידה מ"מה שהצליח" בנושא זה. ידע זה עשוי לשרת את הגופים הרבים העוסקים בהפצה ובהטמעה של תכניות חינוכיות, תכניות חברתיות ויוזמות. ספר זה הוא פרי למידה ועשייה של שני שותפים: האחד, גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך, והשני, והיחידה ללמידה מהצלחות במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

חומרי הגלם לספר זה הם "סיפורי הצלחה" שהובילו לתהליכים אפקטיביים של הפצה והטמעה של הידע החדשני. חברי צוות מרכזי ההפצה וחברי גף ניסויים ויזמות, תושאלו על הצלחותיהם באמצעות "למידה מהצלחות-המתודה הרטרוספקטיבית". מתודה זו, שפותחה ביחידה ללמידה מהצלחות, מיושמת במגוון רחב של ארגונים ומסייעת בתהליכי למידה ופיתוח. מסיפורי הצלחה אלה זוכּכו עשרות פעולות ועקרונות פעולה, שניתן ליישמם בעתיד.

הכוונה איננה להעתיק כפשוטו מודל ספציפי שפותח בבית ספר זה או אחר, אלא ליישם את הידע החדשני המופק מן המודל בהתאם למאפייניו, לחזונו ולשליחותו הייחודית של המוסד שבו הוא מוטמע.

לספר יש כבר תפקיד משמעותי בגיבוש דרכי עבודתם של מרכזי ההפצה, של מוסדות החינוך הניסויים ושל גף ניסויים ויזמות. גם המתודה "למידה מהצלחות העבר-המתודה הרטרוספקטיבית", אשר נלמדה בקרב הצוותים במוסדות החינוך הניסויים, במהלך כתיבת הספר, משמשת אותם בהמשך תהליכי הלמידה והפיתוח.
ניתן לעיין בספר ללא תשלום באתר המכון ובאתר גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

 

הצעה לציטוט בעברית:
רוזנפלד, ג'., אלנבוגן-פרנקוביץ', ש., רוסו, ל., אלק, פ. וויינשטיין ,ג. (2011)."כזה ראה והתחדש…", דפוסי הפצה והטמעה בגף ניסויים ויזמות ומרכזי הפצה, באמצעות: "למידה מהצלחות"-המתודה הרטרוספקטיבית. פמ-11-68. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Rosenfeld, J., Ellenbogen-Frankovitz, S., Rousso, L., Elek, F., & Weinstein, G. (2011). See and Do, See and Renew: How to Disseminate and Implement Educational Experiments and Initiatives in Israel's Education System: The Contribution of the Retrospective Method of Learning from Success. M-68-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)