הסדנה לדיון בסוגיות למחקר הערכת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש מסמך מסכם

בינואר 2008 נערכה סדנה לדיון בסוגיות למחקר הערכת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש. הסדנה נערכה ביוזמה משותפת של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, של משרד הבריאות ושל המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות. מטרת הסדנה הייתה לזהות את הנושאים והפרמטרים שחשוב לעקוב אחריהם במחקר הערכה של הרפורמה הביטוחית. מסמך זה מסכם את עיקרי הדיונים בסדנה, את הסוגיות והשאלות המרכזיות שזוהו במהלכה כחשובות להערכה ואת הרציונל לבחירתן.

הסדנה לדיון בסוגיות למחקר הערכת הרפורמה בבריאות הנפש הייתה הזדמנות יוצאת דופן לחוקרים ולאנשי מעשה לזהות, בתהליך של חשיבה משותפת, את הסוגיות שראוי להתמקד בהן בהערכת רפורמה ארגונית וחברתית חשובה כרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש.

הסדנה זכתה לעניין רב ולהשתתפות פעילה מצד כל הגורמים במערכת, שגם תרמו רבות לדיונים. כל ארגון וכל משתתף הוסיף לדיון תובנות יחודיות אשר נבעו בחלקן מזווית הראייה שלו. הדבר המחיש את החשיבות של המשך מעורבות כל הגורמים בליווי הרפורמה והערכתה. יתר על כן, כפי שציין אחד המשתתפים – פרופ' אורי אבירם, המפגש תרם ליצירת קהילה של אנשי מקצוע העוסקים ומתעניינים ברפורמה בבריאות הנפש, וחשוב להמשיך לפתח קהילה זו.