מחסור באנשי מקצוע מן החברה הערבית בשירותי בריאות הנפש — סיבות ופתרונות

הצעה לציטוט בעברית:
אלרועי, א. סמואל, ה. והרטום, ת. (2018). מחסור באנשי מקצוע מן החברה הערבית בשירותי בריאות הנפש — סיבות ופתרונות. דמ-18-767. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.