בני +65 בישראל שנתון סטטיסטי 2020

תוכן עניינים

פתיחה
לקט נתונים
פרק מתחלף. השפעות משבר הקורונה על בני +65
פרק 1. מאפיינים דמוגרפיים של בני +65
פרק 2. מאפיינים בריאותיים של בני +65 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים
פרק 3. מאפיינים חברתיים וכלכליים של בני +65
פרק 4. מערכת השירותים לבני +65: היצע ודפוסי שימוש
פרק 5. בני +65 במבט בין-לאומי
פרק 6: נספחים

לשנתונים הקודמים (1998-2018)

וובינר: "מספרים מחכימים" עולם הזקנה 2020