בני +65 בישראל שנתון סטטיסטי 2021

תוכן עניינים

  • פתיחה
  • לקט אינפוגרפי
  • פרק מתחלף. משפחה ומשפחתיות
  • פרק 1. מאפיינים דמוגרפיים של בני +65
  • פרק 2. מאפיינים בריאותיים של בני +65 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים
  • פרק 3. מאפיינים חברתיים וכלכליים של בני +65
  • פרק 4. מערכת השירותים לבני +65: היצע ודפוסי שימוש
  • פרק 5. בני +65 במבט בין-לאומי
  • נספחים

לחצו כאן לצפייה בשנתונים הקודמים

 

הצעה לציטוט: שנור, י. וכהן, י. (עור'). (2021). בני +65 בישראל שנתון סטטיסטי 2021. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.