מערכות לניטור איכות הטיפול הקהילתי בקופות החולים בישראל ובארצות הברית

במחקר הנוכחי נערכה השוואה בין מערכות לניטור איכות בקופות החולים בישראל ובארצות הברית. המערכת הישראלית קיימת משנת 2000; והמערכת האמריקנית – משנת 1996.

המחקר מתבסס על דוחות שנתיים של התכנית הלאומית למדדי איכות בישראל ושל הוועדה הלאומית להבטחת איכות בארצות הברית, על מידע נוסף מתוך אתרי האינטרנט של התכניות ועל ראיונות עם אנשי מקצוע המעורבים בפיתוח מערכות הניטור ובהפעלתן.

הממצאים העיקריים:

נמצא דמיון בין התכניות בהתמקדות באיכות הטיפול הקהילתי בבעיות בריאות שכיחות ובהתבססותן על ועדות היגוי כוללניות ותהליכי ביקורת. התכניות נבדלות זו מזו בהיקף האוכלוסייה המכוסה, במקורות הנתונים המרכזיים ובמידה שהן מפרסמות את הממצאים. ההשתתפות בשתי התכניות הייתה בתחילה וולונטארית, והמשיכה להיות כך במלואה בישראל וברובה – בארצות הברית. המערכת הישראלית בודקת בקפדנות ובפירוט את הטיפול בסוכרת ובמחלות קרדיו-ואסקולאריות, ואילו המערכת בארצות הברית כוללת טווח רחב יותר של תחומי מדידה.

מומלץ לתת את הדעת להרחבת הניטור לטווח רחב יותר של מדידים בישראל ושל קופות החולים בארצות הברית וכן לזיהוי הפעולות שקופות החולים בישראל ובארצות הברית נקטו לשיפור האיכות על-פי ממצאי הניטור.

המחקר נשכר משיתופם של אנשי מקצוע אשר היו מעורבים בהובלת הפעולות לניטור האיכות בשתי המדינות.

* לא יצא בדפוס, מופיע באתר בלבד

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Nissanholtz-Gannot, R., & Rosen, B. (2012). Monitoring quality in Israeli primary care: The primary care physicians' perspective. Israel journal of health policy research1(1), 26.

Tasher, D., Rubin, L., Grossman, Z., Grotto, I., Dahan, D., Berlowitz, Y., & Somekh, E. (2016). Child health care in Israel. The Journal of pediatrics177, S107-S115.

הצעה לציטוט בעברית:
רוזן, ב.,פורת, א., ל' פאולסון, ג., ר' חסין, מ. ובן בסט ,י. (2011).מערכות לניטור איכות הטיפול הקהילתי בקופות החולים בישראל ובארצות הברית. דמ-11-576. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Rosen, B., Porath, A., L. Pawlson, G., R. Chassin, mark., & Benbassat, J. (2011).Systems for Monitoring Quality of Community Healthcare in Israeli Health Plans and US Managed-Care Organizations. RR-576-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)