עבודת הקב"סים בעת חירום

במסמך זה מוצגות תובנות שנאספו במחקר שכלל ראיונות עם קב"סים וסקר שנערך בקרב קב"סים על אודות עבודתם בתקופת מגפת הקורונה. מטרת המחקר הייתה לסייע בעיצוב עבודתם של הקב"סים בעיתות חירום לאומי, כדוגמת העת הנוכחית – תקופת מלחמת 'חרבות ברזל'. בעת חירום מתרחב מעגל התלמידים הנמצאים בסיכון לנשירה כמו גם הצורך להעניק לתלמידים מערך מוסדר של תמיכה רגשית וחברתית הניתן על ידי אנשי מקצוע בתוך מסגרות החינוך הפורמליות. הקב"סים הם מקור לידע בכל הנוגע לעבודה עם ילדים בסכנת נשירה; הם מקבלים הכשרה ייעודית לפרקטיקות עבודה של הכלה וכלים להקשבה אמפתית ולא שיפוטית בעבודה עם תלמידים, הוריהם וצוות בית הספר, שמקבלים משנה תוקף בעיתות חירום. כמו כן באפשרותם לנהל ולרכז את המקרים השונים המגיעים לטיפולם, למפות את התלמידים, לעקוב אחריהם ולספק להם, למשפחותיהם ולצוותי בתי הספר סיוע מותאם, כדי לתמוך בחזרתם למסגרות החינוך תוך מתן מענה ייחודי לכל תלמיד בהתאם למצבו ולצרכיו.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.