בוגרי אוניברסיטאות עיוורים וכבדי ראייה: תרומת עמותת על"ה במשך הלימודים ומעקב אחר השתלבותם בתעסוקה

אחת הבעיות המרכזיות איתן מתמודדים אנשים בעלי לקות ראייה היא מציאת תעסוקה הולמת. ידוע שבאוכלוסיה הכללית, ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר כך גם הסיכויים להשתלב בתעסוקה טובים יותר. בקרב בעלי לקות ראייה, רכישת השכלה דורשת התמודדות עם אתגרים לא פשוטים. אחד הגורמים החשובים המסייעים לסטודנטים לקויי ראייה היא עמותת על"ה (העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל).

המחקר בודק את הקשיים הייחודיים לסטודנטים לקויי ראייה במהלך לימודיהם; תרומת עמותת על"ה לסטודנטים אלו; השתלבותם של בוגרים לקויי ראייה בתעסוקה בתום לימודיהם; דפוסי פעילות הפנאי שלהם ונכונותם לתרום לקהילה. במסגרת המחקר נערך סקר ובו רואינו 168 בוגרי אוניברסיטאות ומכללות עיוורים וכבדי ראייה שסיימו את לימודיהם בין 1992 ל-2001.

ייחודית למחקר זה היתה המעורבות הרבה של אנשים לקויי ראייה בכל שלבי התכנון והביצוע. תכנון המחקר ופיתוח השאלונים נעשה בשיתוף עם נציגים של עמותת על"ה. כמו כן, עבודת השדה התבצעה בידי סטודנטים שהם עצמם עיוורים וכבדי ראייה. לשם כך נעשו התאמות מיוחדות בעיצוב השאלונים כך שיתאימו ללקות הראייה של כל אחד מהמראיינים. התאמות אלו כללו צמצום השימוש בשאלות פתוחות, הגדלת הפונטים ותרגום השאלון לכתב ברייל.

ממצאי הסקר מלמדים כי:

  • עמותת על"ה מהווה גורם חשוב ביותר בסיוע הניתן לסטודנטים לקויי ראייה במהלך לימודיהם. שיעור גבוה מהבוגרים (38%) למדו באוניברסיטה העברית שם ממוקמים משרדי עמותת על"ה ומרכז הלמידה לעיוור. כשליש מהבוגרים אמרו שהם בחרו במוסד הלימודים בשל הרצון להיעזר בשירותים של עמותת על"ה. שבעים ושישה אחוזים מכלל המרואיינים נעזרו במידה כלשהי בעמותת על"ה. רובם (87%), ציינו שהיא ענתה על הצרכים שלהם במידה רבה או בינונית.
  • הקשיים העיקריים שהיו לבוגרים במהלך הלימודים היו השגת חומר הלימודים בצורה המותאמת ללקות
    (52%) וקושי באיתור מידע ושימוש בספריה (52%).
  • שיעור התעסוקה בקרב הבוגרים (68%) גבוה באופן משמעותי משיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיית לקויי הראייה הכללית בישראל (כ- 40%). למרות זאת, עדיין קיים פער בין הבוגרים לאוכלוסיית האקדמאים הכללית בישראל (83%). בנוסף, רק מעט יותר ממחצית (55%) הבוגרים המועסקים עבדו במשרה מלאה לעומת שיעורים גבוהים בהרבה בקרב אוכלוסיית האקדמאים הכללית (87%). נמצא גם קשר בין חומרת הלקות לשיעור התעסוקה – שיעור המועסקים בקרב העיוורים (58%) היה נמוך משיעור זה בקרב כבדי הראייה (74%).
  • קיים פוטנציאל רב לגייס את אוכלוסיית הבוגרים לפעילויות התנדבותיות למען הקהילה בכלל ולמען אוכלוסיית לקויי הראייה בפרט. הרבה מהבוגרים כבר עוסקים בפעילות התנדבותית כלשהי ושיעורים גבוהים במיוחד הביעו נכונות להתנדב לפעילויות שונות עבור אוכלוסיית לקויי הראייה.

הסקר בוצע בשיתוף ג'וינט-ישראל ועמותת על"ה ומומן בסיועם. ממצאי הסקר הוצגו בפני חברי ועדת היגוי שליוותה את המחקר, בפני פורום רכזי יחידות תמיכה באוניברסיטאות וישמשו לבניית תכניות ופיתוח שירותים עבור אוכלוסיה זו.

ניתן לקבל את הדוח בקלטת, בהגדלה או בבראייל (תקציר וסיכום) מעמותת על"ה (5882155-02).