התכנית האוניברסיטאית לקידום נגישות ההשכלה הגבוהה בנגב: הערכת פעילות התכנית בשנת תשס"ז 2007-2006 – מחקר המשך

מטרת התכנית היא לחזק את דפוסי הניעוּת החברתית של צעירי הדרום כדי להגביר את סיכוייהם של התלמידים להתקבל ללימודים במחלקות היוקרתיות באוניברסיטה. התכנית מיועדת לתלמידי י'-י"ב הלומדים בבתי הספר בדרום ישראל ושהישגיהם הלימודיים גבוהים. התכנית החלה לפעול בשנת תשס"ב ביוזמתה של אוניברסיטת בן גוריון, ושותפים לה כיום משרד החינוך – מחוז דרום, קרן סקט"א – רש"י, עמותת עתידים, קרן אדנאואר וקרן המאה של בנק לאומי.

לצורך כך, פועלת התכנית באמצעות שלוש חטיבות מקבילות:

  1. חטיבה בית-ספרית – תגבור לימודי המיועד לשפר את הישגי התלמידים במקצועות הבגרות.
  2. חטיבה אוניברסיטאית –  לימוד קורסים אקדמיים באוניברסיטת בן-גוריון במסגרת ייחודית כדי לחשוף את התלמידים ללימודים אקדמיים ולחזק את רצונם להגיע להשכלה גבוהה.
  3. חטיבת "פעולות העצמה" – חיזוק תפיסת המסוגלות האישית והמודעות החברתית, בעיקר באמצעות סדנאות לפיתוח אישי וחברתי.

מחקר ההערכה התבצע בשני שלבים:
השלב הראשון התנהל בשנת הלימודים 2005/6 ומטרתו הייתה ללמוד על יישום התכנית. ממצאי שלב זה הוצגו בפני מִנהלת התכנית, והיא השתמשה בהם להכנסת שינויים בתכנית לשם שיפורה. השלב השני של המחקר התנהל בשנת הלימודים 2006/7 ומטרתו הייתה ללמוד כיצד תרמו שינויים אלו לשיפור יישומה של התכנית ולבחון את תוצאותיה.

בוצעו ראיונות עומק עם תלמידים, עם הורים, עם מגוון הגורמים המעורבים ועם הרכזים בתכנית, וכן בוצעו סקרים בקרב התלמידים ומנהלי בתי הספר. מעבר לכך, נאסף מידע מנהלי.

השלב השני של המחקר העלה כי שינויים רבים שנערכו בתכנית תרמו לשיפורה בדרכים רבות: לעלייה באחוז התלמידים המשתתפים ברכיבים השונים של התכנית וממשיכים בה לאורך שנות לימודיהם בתיכון ולעלייה בשביעות רצונם של התלמידים מהתכנית.

הישגי בחינות הבגרות של תלמידי י"ב שהשתתפו בתכנית בתשס"ו גבוהים. רובם המכריע זכאים לתעודת בגרות המאפשרת להם להתקבל לאוניברסיטה, ורבים מהם משיגים תעודות בגרות איכותיות. אולם, המידע הקיים אינו מאפשר לבודד את השפעות התכנית על תוצאות אלו.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי התכנית האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב.

ברוך-קוברסקי, ר,. ו כהן-נבות, מ. (2009).התכנית האוניברסיטאית לקידום נגישות ההשכלה הגבוהה בנגב: הערכת פעילות התכנית בשנת תשס"ז 2007-2006 – מחקר המשך.

דמ-09-525. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל