אלימות כלפי צוותים במרפאות ראשוניות בקהילה והשוואה למרפאות יועצות

אלימות מצד מטופלים ומלוויהם כנגד צוותים רפואיים מוכרת כיום כאחת הבעיות הקשות איתן מתמודדים בתי-חולים ומרפאות בקהילה בישראל ובשאר מדינות העולם. נמצא כי שיעורי האלימות במקום העבודה בארגוני בריאות גבוהים בהשוואה לשיעורי האלימות במקומות עבודה אחרים.

בעקבות גל אלימות שפקד את מערכת הבריאות בשנת 2008, פנו כללית, ההסתדרות הרפואית והארגונים של רופאי ועובדי כללית, למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל על מנת שיערוך מחקר מקיף על האלימות כלפי צוותים רפואיים במרפאות הקהילה. זאת, לאור המחסור במידע על היקפי האלימות ומאפייניה, כבסיס להתמודדות מושכלת עם הבעיה. לשם כך ערכנו מחקר נרחב בקרב כל אנשי הצוות (רופאים, אחיות, רוקחים ועובדי מינהל) במרפאות ראשוניות ובמרפאות יועצות של כללית.

מטרות המחקר היו לבחון את היקפה ואופייה של האלימות כנגד אנשי צוות, לזהות גורמי סיכון לאלימות, ללמוד דרכי ההתמודדות של המטפלים והמערכת עם האלימות, לבחון את השפעותיה על רווחת הצוותים עצמם ועל השירות שניתן על-ידם, ולזהות  כיוונים למניעת אלימות והתמודדות אפקטיבית יותר עם התופעה.

שאלות אלה טרם נחקרו בישראל, ובספרות הבין-לאומית נחקרו במידה מצומצמת. לפיכך, נתוני המחקר הם הראשונים בארץ בתחום אלימות בקהילה, ומהווים בסיס לתכנון מענים ולטיפול ומניעה של התופעה. בעקבות היוזמה של כללית לבצע את המחקר בקרב אנשי הצוות שלה, היו פניות למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל גם מגורמים נוספים בקהילה לביצוע סקרים דומים.

ממצאי הדוח הופצו בקרב אנשי ועדת ההיגוי של המחקר וכן בקרב בכירי הקופה.

המחקר מומן על-ידי כללית, ההסתדרות הרפואית בישראל, והארגונים של רופאי ועובדי כללית.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אלרועי, א., גרוס, ר. רוזן, ב., עקיבא, א., יעקובסון, א., טבנקין, ח מייזל, ר. ובירקנפלד ,ש. (2011).אלימות כלפי צוותים במרפאות ראשוניות בקהילה והשוואה למרפאות יועצות. דמ-11-590. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

 

Elroy, I., Gross, R., Rosen, B., Akiva, E., Jacobson, O., Tabenkin, H., Maizel, R. & Birkenfeld, S. (2011). Violence Against Staff at Primary Health Clinics in the Community and Comparison with Specialist Clinics. RR-590-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)