איכות חיים ורווחה אישית בקרב נכי צה”ל המתבגרים – תקציר דוקטורט

מחקר נתמך באמצעות מלגה מקרן מרשל ווינברג לשיתוף פעולה ופיתוח מקצועי.