איכות חיים ורווחה אישית בקרב נכי צה"ל המתבגרים – תקציר דוקטורט

מחקר נתמך באמצעות מלגה מקרן מרשל ווינברג לשיתוף פעולה ופיתוח מקצועי.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ׁשנּור, י. (2016). איכות חיים ורווחה אישית בקרב נכי צה"ל המתבגרים – תקציר דוקטורט.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.