נוער בישראל – בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל 2014

דו"ח זה מהווה סיכום של ממצאי המחקר הארצי השביעי על בריאות, רווחה, התנהגויות סיכון והיפגעות של בני נוער בישראל. הסקר בוצע כחלק מהסקר הרב לאומי של ארגון הבריאות העולמי  (WHO-HBSC) במימון ובחסות משרד הבריאות.

הסקר הבין-לאומי נערך אחת לארבע שנים ומשתתפות בו למעלה מ 22 מדינות באירופה – ובצפון אמריקה. איסוף המידע מתבצע בכל מדינה באמצעות העברת שאלונים למילוי עצמי בקרב תלמידים  בכיתות ו', ח' ו י'. המחקר מספק דוחות תקופתיים והשוואה למדינות שונות וכן תמונת מצב בקרב תת אוכלוסיות מסוימות.

מנתוני מחקר ה- HBSC ניתן ללמוד רבות על חיי היום יום של בני הנוער בישראל בתחומים שונים –דפוסי התנהגויות סיכון לבריאות, סימפטומים פסיכוסומטיים, מצוקות נפשיות, פציעות, מעורבות באלימות, תפיסות אקלים בית ספרי, מעורבות הורים, דפוסי בילוי, פעילויות פנאי, מעורבות קהילתית ועוד.

 

הצעה לציטוט בעברית:
הראל-פיש, י., וולש, ס., שטיינמץ, נ., לובל, ש., רייז, י., טסלר, ר. וחביב, ג'. (2016). נוער בישראל – בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל 2014.
דמ-16-715. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Harel-Fisch, Y., Walsh, S., Steinmetz, N., Lubell, S., Reis, Y., Tessler, R., & Habib, J. (2016). Youth in Israel: Health, Emotional and Social Wellbeing and Patterns of Risk Behavior Among Youth in Israel 2014. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)