מעורבות משתמש השירות בתהליכי הרגולציה בשירותי הרווחה