מעבָר לכוח העבודה ולחיים בוגרים

בשנים האחרונות גברה המודעות בעולם למשבר הכרוך במעבר לבגרות. דוח של הקרן האירופית לשיפור תנאי המחייה והתעסוקה משנת 2014 קובע כי "סיום הלימודים אמור להיות רגע מרגש בחייהם של אנשים צעירים", ואולם, "למעבר זה נלווה עתה חוסר ביטחון, משום שהשגת עבודה ראשונה היא אתגר של ממש".

עבור צעירים עם מוגבלות, אתגר זה אפילו גדול יותר. לפי הסקר הארצי שערך מכון ברוקדייל בשנת 2012 בקרב צעירים, רק 46% מן הצעירים עם המוגבלות באמצע שנות העשרים שלהם משתתפים בכוח העבודה, זאת לעומת 65% מכלל הצעירים.

צעירים עם מוגבלות שאינם עובדים דיווחו שהחסמים העיקריים היו היעדר הכנה לשילוב בכוח העבודה, היעדר עזרה לקראת השמה בה והיעדר הכשרה מקצועית.

בשנים האחרונות צצו יוזמות חשובות שנועדו לעזור לצעירים עם מוגבלות להתגבר על החסמים. אחד המוקדים החשובים של עבודת המרכז לחקר מוגבלויות במכון הוא תמיכה ביוזמות כאלה:

  • הכנת תלמידי תיכון לכניסה לכוח העבודה. לצעירים עם מוגבלות המסיימים את לימודיהם במסגרת החינוך המיוחד בגיל 21, אין ציפיות גבוהות לשילוב בעבודה "אמיתית". תוכנית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הרווחה והשירותים החברתיים נועדה לשנות מציאות זו. התוכנית חושפת צעירים עם מוגבלות בני 21-16 למגוון אפשרויות עבודה, עוזרת להם לפתח כישורים ומספקת להם ניסיון ראשוני בעבודה. כל אלה מחזקים את אמונתם ביכולתם להיכנס לכוח העבודה ולהצליח בו. מכון ברוקדייל מקיים הערכה רב-שנתית לתוכנית ניסיונית כלל-ארצית זו.
  • עבודה יציבה לצעירים עם ליקויי למידה. מציאת עבודה הולמת ושמירה על יציבות בתעסוקה עשויות להוות אתגר לצעירים עם ליקויי למידה ועם הפרעות קשב וריכוז. המוסד לביטוח לאומי מפעיל מאז 2013 תוכנית ניסיונית המספקת הכשרה לקידום הכניסה לכוח העבודה, להתמודדות עם ליקויי למידה ועם הפרעות קשב וריכוז במקום העבודה וליציבות תעסוקתית לאורך זמן. על בסיס הערכה שערך המכון, אימץ משרד הרווחה והשירותים החברתיים את התוכנית והוא מיישם אותה בהיקף רחב יותר.
  • תוכניות הכשרה מקצועית במסגרת החינוך המיוחד. בישראל, כמו ברבות מארצות אירופה, מתגבר העניין בתוכניות הכשרה מקצועית לצעירים. כדי לקדם תוכניות כאלה עבור צעירים עם מוגבלות, הכין מכון ברוקדייל סקירה מקיפה של תוכניות הכשרה מקצועית במסלולי חינוך מיוחד בבתי ספר באירופה ובארצות הברית, שהתמקדה בזיהוי פרקטיקות מיטביות. הממצאים עוזרים במאמצים להרחיב הזדמנויות כאלה בישראל.
  • "נתיב לעצמאות" – ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות. צעירים רבים עם מוגבלות, בני 35-21, אינם לומדים, אינם עובדים ואינם משתתפים בפעילויות מאורגנות אחרות, ובעקבות כך מנותקים מחברת המבוגרים. "מסד נכויות" שבג'וינט ועמותת "כיוונים" מיישמים מאז 2012 תוכנית ניסיונית המסייעת לצעירים אלה להגיע להזדמנויות השכלה ותעסוקה, להגביר את מעורבותם החברתית ולקבל על עצמם אחריות לשיפור חייהם. לכל משתתף מוקצה חונך העוזר לו להגדיר מטרות ולנקוט צעדים כדי לממשן. על בסיס הערכה שקיים המכון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות מרחיבים עתה תוכנית זו.