סקרים טלפוניים

סקרים טלפוניים

במכון ישנן עמדות ממוחשבות לראיון טלפוני המאפשרות לבצע סקרים בהיקפים של אלפי נדגמים למחקר. המערכות הממוחשבות כוללות מערכת דגימה, מערכת לביצוע ראיון ממוחשב, מערכת ניהול סקרים ומערכת הקלטת שיחות לשמירה ולמעקב אחר איכות הנתונים.