זרקור על יחידת איסוף נתונים של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

אחת מאבני היסוד של מחקר מוצלח ויעיל היא היכולת לאסוף מידע ממדגם מייצג. זהו חלק משגרת יומה של יחידת איסוף הנתונים של המכון. בשנה האחרונה סיפקה היחידה שיעור היענות חסר תקדים של מעל ל-84%, תוך שמירה על איכות נתונים חסרת תחרות.

שיעור ההיענות הגבוה והאיכות הגבוהה של התשובות הן סיבה מרכזית לכך שקובעי מדיניות סומכים על ממצאי המכון בבואם להחליט החלטות שחשיבותן רבה.

המשימה להגיע לשיעורי היענות גבוהים ולמדגמים מייצגים נעשתה מסובכת יותר בשל האתגרים החדשים שהופיעו בשנים האחרונות: שימוש בטלפונים ניידים, ריבוי סקרים והמגמה לסקור באמצעות האינטרנט.

לדברי חן צוק, מנהלת יחידת איסוף הנתונים במכון, הבדל מרכזי בין מכון ברוקדייל לחברות פרטיות הוא תשומת הלב המיוחדת הניתנת לייצוגיות המדגם. חברות רבות מסתפקות ב-500 התשובות הראשונות לסקר, מבלי לתת את הדעת לשאלה אם 500 התשובות האלה באמת מייצגות את האוכלוסייה הנסקרת. במכון ברוקדייל, לעומת זאת, רואים  חשיבות עליונה במדגם שייתן ייצוג מלא לאוכלוסייה, לפי משתנים כגון מין, מוצא, גיל ומצב כלכלי.

"אנחנו משקיעים זמן רב בתהליך הסיקור", סיפרה צוק. "איך להגיע לבסיס מדגם טוב, איך לשאול את השאלה בדרך הטובה ביותר, מהי הדרך הטובה ביותר ליצור קשר ואיך הכי טוב להשיג הסכמה לקיום הראיונות ולהשלמתם."

היא ציינה את המאמץ המתמיד ללמוד מן הניסיון כדי לצמצם את שיעור המסרבים להשתתף בסקרים. צוות איסוף הנתונים  עובד בצמידות לחוקרים כדי לנסח את השאלות בדרך המדויקת ביותר שתניב תשובות איכותיות. "אנחנו בוחנים מראש את כל השאלות שלנו כדי להבטיח שיובנו היטב. ואז אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לאיכות התשובות –  האם הובנו השאלות? האם אנשים עונים בכנות?"

אחד מהאמצעים לשמירה על האיכות הוא תכנית הכשרה אינטנסיבית אותה עוברים המראיינים. "אנחנו מכשירים את המראיינים שלנו לא רק לראיון עצמו; אנחנו חושפים אותם לנושאים שעליהם הם עובדים", הסבירה צוק. "כך הם מבינים את חשיבות העניין ומחויבים לעשות כמיטב יכולתם".

צוק מתייעצת בקביעות עם עמיתיה בארגונים כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והם חולקים את התנסויותיהם ודנים בדרכים להתגבר על קשיים.

עדות לאיכות הגבוהה של עבודת יחידת השדה של המכון היא העובדה שהיחידה הפכה לכתובת שארגונים אחרים פונים אליה במטרה ללמוד על דרכי עבודה שהוכיחו את יעילותן להשגת  תשובות איכותיות. כך לדוגמה, מכון ברוקדייל הוא מומחה ברמה הארצית בראיונות של האוכלוסייה האתיופית. זאת בעקבות שיפור מתמיד של שיטות העבודה שלנו בסקרים הרבים שעשינו בקרב אוכלוסייה זו לאורך השנים.

כיום, שינויים חברתיים רחבים יותר מציבים אתגרים לעולם המחקרים המבוסס על סקרים:

אחד מהשינויים אשר מהווה קושי ליצירת בסיס מדגם ראוי הוא הימצאותם של טלפונים ניידים בכל מקום ובכל עת. בעבר, טלפונים קוויים היו מאפיין סטנדרטי של משקי בית והיו רשומים במדריכי טלפונים. כיום, יש קווי טלפון לפחות ופחות אנשים, וטלפונים ניידים לא תמיד רשומים במדריכי טלפונים. כאשר אנשים עונים לטלפון הנייד שלהם, הם עושים לעתים קרובות עוד שניים-שלושה דברים בזמן השיחה ואינם מייחדים לסוקר את מלוא תשומת לבם.

שינוי חברתי נוסף המהווה קושי ואתגר הוא "עייפות סקרים". בימינו עורכים סקרים בכל מקום: בטלפון, באינטרנט ובפינת הרחוב. אנשים עייפים כבר מלענות על סקרים, ובייחוד ארוכים כמו אלה של המכון.

בשל "עייפות סקרים" זו, שיעורי ההיענות הגבוהים שהמכון מציג מרשימים אפילו יותר.

הסקרים באינטרנט כיום הם השיטה הטובה, המקצועית והיעילה, לסקור אנשי מקצוע מתחום השירותים החברתיים, משום שהם מעדיפים את הגמישות לענות במועד הנוח להם. גם כאן חשוב ביותר לנקוט שיטות שמגדילות ככל האפשר את שיעורי ההיענות.

צוק גאה מאוד בעובדה שבאמצעות עבודתנו, המכון משמיע את קולם של משיבים הבאים מרקע של מצוקה ושעשויים להיות חשדנים במתן תשובות טלפוניות לאדם זר השואל אותם שאלות אישיות. "אנחנו עובדים קשה כדי להסביר שהסקרים שלנו עוסקים בעניינים חשובים בחייהם. השאלות שלנו אינן על סבון כביסה– אנחנו בודקים את צורכיהם הדוחקים ביותר, כדי שהממשלה, הג'וינט ואחרים יוכלו ליצור שירותים שישפרו את חייהם."

להמשך קריאה על יחידת איסוף הנתונים