ראיונות פנים אל פנים

ראיונות פנים אל פנים

המכון עורך מחקרים וסקרים בשטח ברחבי הארץ באמצעות ראיונות פנים אל פנים.