ספרים חדשים

Autobiographical Memory and the Validity of  Retrospective Reports

Edited by Norbert, Schwarz and  Seymour Sudman

 

 

 

 

מפגשים בעולם הבריאות: מטפל, מטופל ומה שביניהם

בעריכת: סיגל שפרן-תקוה, יהושע (שוקי) שמר,יוסי ווייס

2019

 

 

 

פרח גדל על הר של אבנים

שרה הלפרין

2019

 

 

ברבות הימים

יצחק בריק

2019

 

 

 

משא הטראומה: התמודדות מתמשכת עם נפגעי משבר וטראומה בין כותלי בית הספר

פלורה מור, איתמר לוריא, שי חן-גל, יוכי סימן טוב

2011

 

 

Participation in Health and Welfare Services: Professional Concepts and Lived Experience

Edited by Arne H. Eide, Staffan Josephsson, Kjersti Vik

2019

 

 

Supported decision-making : theory, research, and practice to enhance self-determination and quality of life

Karrie A. Shogren,  Michael L. Wehmeyer ,Jonathan Martinis,  Peter Blanck 

2018

 

The JDC at 100: A Century of Humanitarianism

Edited by Avinoam Patt, Atina Grossmann, Linda G. Levi, and Maud S. Mandel

2019

 

 

 

Business English

Phrases & Slang, Presentation Preparation, Meeting Preparation, Tips &  Tricks, E-Mail Writing

Nadine Stark

2015-2018