הכנס הגרונטולוגי 2018

בפברואר 2018 השתתפו חוקרי היחידה לחקר הזיקנה וחוקרי היחידה לחקר מוגבלויות בכנס האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. הכנס הוא הגדול מסוגו בתחום הגרונטולוגיה בישראל והוא נערך אחת לשנתיים. בכנס השתתפו מאות אנשי מקצוע, אקדמאים, חוקרים ונציגי ממשלה.

הכנס היווה הזדמנות מצוינת לחוקרי המכון להתעדכן בנעשה בתחום בארץ ובעולם, ולשתף את המשתתפים בעשייה שלנו בשנתיים האחרונות. הכנס עסק בנושאים מגוונים כגון: דמנציה, סוף החיים, יחסים בין דוריים, היבטים כלכליים, שיקום, חקיקה ומדיניות, בדידות, אפוטרופסות וטכנולוגיות בזיקנה.

הרצאותיהם של חוקרי המכון התמקדו בכמה נושאים. נושא אחד היה הדרכים לעזור לאנשים להזדקן בכבוד בקהילה: ג'ני ברודסקי וד"ר מיכל לרון דיברו על הטיפול המשולב בזקן, וד"ר יצחק שנור ואיתי מנהיים דיברו על קהילה צומחת.

מומחיות המכון בנושא אפוטרופסות הייתה מוקד נוסף של ההרצאות שלנו: ד"ר שירלי רזניצקי וחיה רוזנפלד דיברו על התפתחויות במערכת האפוטרופסות; איתי מנהיים ואלן מילשטיין דיברו על ההבדלים בין אפוטרופוסים לאנשים צעירים ובין אפוטרופוסים לזקנים, על מאפייני האפוטרופסים ועל צורכיהם; דורי ריבקין ואלן מילשטיין דיברו על שמיעת קולם של האנשים שמונה להם אפוטרופוס. עוד הציגו ד"ר איילת ברג-ורמן על קבוצות תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקנים עם דמנציה, ויפית כהן על מגדר ורגשות בטיפול הסיעודי בקשישים.

נוסף להרצאות, הוקרנו בכנס פוסטרים אלקטרוניים של חוקרי המכון. נושאי הפוסטרים כללו פערים בין אזוריים באיכות החיים של הזקנים, השוואת צורכיהם של הורים שכולים זקנים הגרים בפריפריה לצורכיהם של אלה הגרים במרכז הארץ, אבחון דמנציה במועד, הסכם עם ממשלת נפאל להבאת עובדי סיעוד והערכת תוכנית סיוע לגיל השלישי.

השתתפות המכון בכנס שימשה פלטפורמה חשובה לשיתוף המחקר שלנו, להחלפת מידע וליצירת קשרים מקצועיים רבי משמעות.