מוגבלויות

שילובם של אנשים עם מוגבלות ניצב בעדיפות עליונה בישראל, ויוזמות לאומיות מעצבות את השירותים ואת קווי המדיניות החברתיים במטרה להיענות לצורכי הבריאות, החברה והכלכלה של מבוגרים עם מוגבלות וילדים עם מוגבלות, של משפחותיהם ושל המטפלים בהם. ליחידה לחקר מוגבלויות במכון ברוקדייל יש תפקיד מרכזי בתמיכה במאמצים אלו לקידום ההכלה וההשתלבות בחברה בישראל.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2018

השתתפות בקהילה

  • שילובם של צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים
  • שימוש במכשירי שיקום וניידות
  • השתתפות בקהילה ונגישות של אנשים עם מוגבלות – סקר ארצי

הרחבת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

  • מעבר לבגרות והצטרפות של צעירים לשוק העבודה

הקמת מערכות של שירותים מוכווני-אדם

  • תקצוב אישי וגמישות בחבילות שירות
  • קבלת החלטות נתמכת – חלופה לאפוטרופסות