הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול 2008 – מחקר הערכה

התכנית פועלת לחיזוק התפיסה העצמית ותחושת המסוגלות של בני הנוער והוריהם ולחיזוק הקשר ביניהם, לצד הקניית ידע על ההשפעות והסכנות שבשימוש בסמים ובאלכוהול. התכנית כוללת כ-25 מפגשים עם בני הנוער, ומספר מפגשים עם הורי בני הנוער ועם ההורים ובני הנוער יחד. מחקר הערכה זה בוחן את יישום התכנית ואת התוצאות הנתפסות בידי המשתתפים, וזאת כדי לשמש בסיס לשיפור התכנית ולהמשך פיתוחה.

בדיווחים שהתקבלו מבני הנוער במחקר צוינו תרומה רבה או תרומה רבה מאוד במספר נושאים:

  • מידע לבני הנוער בנושאי אלכוהול וסמים – רוב בני הנוער (84%) דיווחו כי התכנית נתנה להם מידע חדש והבנה בנושא, חלקם גם ציינו כי התכנית הביאה לשינוי בדפוסי ההתנהגות הקשורים לשימוש באלכוהול.
  • העצמה והגברת המסוגלות האישית – 80% מבני הנוער ציינו כי התכנית עזרה להם להבין דברים חדשים על עצמם; 79% ציינו כי התכנית חיזקה את היכולות שלהם לעמוד בלחץ חברתי; ו-70% ציינו כי התכנית עזרה להם להבין מה הם ירצו לעשות בעתיד.
  • קשר בין בני הנוער להוריהם – 59% מבני הנוער ציינו כי התכנית שיפרה את הקשר שלהם עם הוריהם. עוד 22% ציינו שאין צורך בשיפור היחסים עם הוריהם. האמהות הדגישו כי הן קיבלו בתכנית כלים לתקשורת טובה יותר עם הילדים, כי הן חשות מעורבות גדולה יותר בחיי הילדים, וכי הן למדו דרכים לעודד, לחזק ולתמוך בילדיהן.

האתגרים המרכזיים שעלו מן המחקר התייחסו לצורך בחיזוק השתתפותם של ההורים בתכנית, להתמודדות עם איחורים, עם היעדרויות ועם בעיות משמעת של המשתתפים, ולצורך במפגשים נוספים.

ממצאי המחקר הוצגו בפני המעורבים בהפעלת התכנית ובמימונה, והם משמשים בסיס לדיונים על שיפור התכנית והמשך הפעלתה ברחבי הארץ.

התכנית למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול היא אחת התכניות הפועלות במסגרת הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה, המופעל בשיתוף איחוד הקהילות היהודיות-הפדרציות של צפון אמריקה (UJC), ממשלת ישראל, נציגי ארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, הסוכנות היהודית לישראל (JAFI), ג'וינט-ישראל (JDC) וקרן היסוד. התכנית מופעלת בידי עמותת "אפשר" בשיתוף הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, המשרד לקליטת העלייה ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. המחקר הוזמן ומומן על-ידי הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Harel-Fisch, Y., Hizi, S., Yogev, I., Zadok, Y., & Authority, I. A. D. DRUG SITUATION AND POLICY.

Harel-Fisch, Y., Hizi, S., Yogev, I., & Zadok, Y. SITUATION ET POLITIQUE EN MATIERE DE DROGUES.

ברוך-קוברסקי, ר,. וכהן-נבות, מ. (2009).הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול 2008 – מחקר הערכה. דמ-09-544. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל