מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק – דוח מסכם

תעשיית ההיי-טק בישראל מאופיינת בביקוש רב לעובדים. ייצוגה של האוכלוסייה הערבית בתחום זה נמוך, והאתגרים של הצעירים הערבים המנסים להשתלב בו רבים. בשנים האחרונות יש מדיניות ממשלתית ויוזמות רבות של המגזר הפרטי והמגזר השלישי ליצירת תכניות להגברת שילובם של אקדמאים ערבים בתעסוקה בכלל ובתחום ההיי-טק בפרט. ג'וינט ישראל-תבת ועמותת ItWorks פיתחו את תכנית Excel HT שמיועדת להגדיל את מספר האקדמאים הערבים המשולבים בתעשיית ההייטק, במטרה שיהוו דוגמה שבעקבותיה יגיעו גם אחרים.

התכנית פועלת משנת 2009 והיא מיועדת לסטודנטים ערבים בתחומי ההנדסה בעלי פוטנציאל להצטיינות ומנהיגות חברתית. משתתפי התכנית לומדים במכללה להנדסה אורט בראודה, באוניברסיטת חיפה ובטכניון. המשתתפים מקבלים מלגה של 5,000₪, תגבור באנגלית מקצועית, השתתפות בסדנאות מנהיגות, הכשרה ב'כישורים רכים' והכנה לעולם התעסוקה. מלבד זאת, התכנית כוללת: ליווי אישי של רכזות התכנית למציאת עבודה ולהשתלבות בה (במשך עד 3 שנים), השתתפות במועדון תעסוקה פעמיים בשנה ונדרשת מהם התחייבות ל-60 שעות התנדבות.

המכון ערך מחקר הערכה שמטרתו לבחון את שביעות הרצון מהתכנית, את תרומותיה הנתפסות בעיני המשתתפים ובעיני המעסיקים ואת תוצאותיה הלימודיות והתעסוקתיות, לשם שיפורה ולשם קבלת החלטה על הרחבתה ועל עריכת שינויים במודל ההפעלה שלה.

מעיקרי הממצאים:

  • רכיבי התכנית יושמו וההשתתפות בהם הייתה מלאה. שביעות הרצון ממרבית המרכיבים ומהתכנית כמכלול הייתה גבוהה.
  • 81% מהמרואיינים שסיימו את לימודיהם דיווחו שעבדו בעת הריאיון, כמעט כולם בתחום ההיי-טק: 56% במשרה מלאה, ו-67% במשרה קבועה.
  • השכר השעתי הממוצע לעובדים במשרה מלאה היה 49₪, ו-44₪ לעובדים במשרה חלקית. שכר זה גבוה יחסית לממוצע במשק ובמיוחד לצעירים שזוהי עבודתם הראשונה לאחר הלימודים.
  • מעל 70% מהמרואיינים המועסקים היו מרוצים או מרוצים מאוד מרוב ההיבטים שבעבודתם: מידת העניין בעבודה, מידת עצמאותם בעבודה, יחס הממונים ויחס החברים לעבודה.

בעקבות הניסיון וממצאי ההערכה, משרד הכלכלה התחיל, מינואר 2015, לקדם תכנית המשך להשמת אקדמאיים ערבים בתעשייה עתירת ידע. התכנית מוטמעת כמעט בכל אזורי הארץ.

ממצאי המחקר הוצגו בוועדת ההיגוי של התכנית. המחקר בוצע במימון ג'וינט ישראל-תב"ת.

 

הצעה לציטוט בעברית:
הנדין, א. (2016). מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק – דוח מסכם.
דמ-16-722. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Hendin, A. (2016). From Higher Education to Employment: Evaluation of the Excel HT Program for Arab Students in Hi-Tech Fields – Summary Report. RR-722-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)