תכנית עידית-סכנין להשלמת השכלה ושילוב נשים ערביות בתעסוקה

תכנית "עידית" פותחה על-ידי מיזם התעסוקה תבת-תנופה בתעסוקה בג'וינט-ישראל בשיתוף עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד החינוך, לשם שילוב בעבודה של נשים מאוכלוסיות חלשות שונות (עולות, יהודיות ותיקות, דרוזיות וערביות). בבסיס שיטת העבודה של התכנית טמון הרעיון של פיתוח השכלתי ומקצועי של המשתתפות בתכנית. מודל התכנית כולל כמה שלבים מרכזיים – השלמת השכלה, סדנה לשיפור כישורי השפה העברית, סדנאות העצמה והכנה לעולם העבודה, הכשרות מקצועיות ובניית תכנית תעסוקתית בעבור המשתתפות.

בשנת 2008 התכנית הופעלה בקרב נשים ערביות ברמת השכלה נמוכה מסכנין, ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל התבקש להעריכה. במחקר נאספו נתונים מכל הנשים שהשתתפו בתכנית, ונערכו ראיונות לעומק עם אנשי צוות התפעול בתכנית. המחקר בחן את התכנית ממספר נקודות מבט כולל:

  •  מאפיינים של המשתתפות בעת כניסתן לתכנית
  •  יישום ההכשרות שניתנו למשתתפות במהלך התכנית – קשיים ודרכי התמודדות
  •  היקף ההשתלבות בעבודה במהלך חצי שנה מסיום ההכשרות בתכנית
  •  מאפייני העבודות בהן הועסקו המשתתפות ושביעות רצון מהתעסוקה

מן המחקר עולה כי למודל העומד בבסיס התכנית יש פוטנציאל חיובי:

  •  יותר משליש מהמשתתפות (11 מתוך 31) עבדו בעבודה אחת לפחות לאחר חצי שנה מסיום ההכשרות בהן השתתפו.
  •  מרבית המשתתפות שלא עבדו דיווחו שהן מחפשות עבודה בתחום ההכשרה שלמדו.
  •  כל המשתתפות בתכנית השתתפו בקורסי השלמת השכלה ומרביתן השתתפו בקורסי הכשרה מקצועית.
  • מרבית המשתתפות דיווחו על היבטים חיוביים בתכנית, כגון שיפור השכלת המשתתפות, שִדרוגן מבחינה מקצועית והגברת סיכוייהן להשתלבות בעבודה במקצוע שרכשו במסגרת התכנית.

בימים אלה מתרחבת הפעילות של מיזם התעסוקה תבת בתכנון ובפיתוח של תכניות תעסוקה באוכלוסייה הערבית, וממצאי המחקר שהוצגו למובילי המיזם מהווים תשומה חשובה בפעילויות אלה.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי ג'וינט-ישראל תבת.

 
הצעה לציטוט בעברית:
חסן-דאהר, ס. (2012). תכנית עידית-סכנין להשלמת השכלה ושילוב נשים ערביות בתעסוקה. דמ-12-617. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.