תרומת המחקר למדיניות הבריאות – מבחר מאמרים מאת רויטל גרוס

ספר זה מוקדש לזכרה של פרופ' רויטל גרוס שנפטרה בחודש יוני בשנת 2011. רויטל הייתה חוקרת מובילה בתחום שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות. לעבודתה נודעה השפעה משמעותית על מדיניות שירותי הבריאות בישראל ומאמריה זכו לשבחים רבים בעולם. רויטל הייתה חוקרת בכירה במרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות וכיהנה כפרופסור  חבר  בבית הספר לעבודה סוציאלית על שם לואיס וגבי וייספלד ובמחלקה לניהול, באוניברסיטת בר אילן.

ספר זה כולל 21 ממאמריה של רויטל גרוס ושותפים רבים שהתפרסמו בכתבי עת מקצועיים. הם נבחרו בקפידה מתוך המאגר הגדול של פרסומיה. המאמרים מקובצים בארבעה פרקים, המשקפים את ארבעת תחומי העניין העיקריים של רויטל:

  • רפורמה במערכת הבריאות
  • רפואה ראשונית
  • בריאות נשים
  • גורמים פסיכולוגיים, בריאות ורווחה.

בראשית כל פרק ובסופו מובאים דברים מאת חוקרים ידועי שם מהארץ ומן העולם המתייחסים למשמעותם ולחשיבותם של המאמרים שבפרק. לקובעי מדיניות, לחוקרים ולסטודנטים בארץ ובעולם עשוי ספר זה לשמש משאב ידע חשוב. למשפחתה של רויטל, לחבריה ולעמיתיה הספר הוא דרך הולמת לכבד ולזכור את תרומתה המקצועית הבולטת במהלך הקריירה הפורייה שלה.

הספר פורסם ביוזמה משותפת של  משפחתה של רויטל, מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל, בית הספר לעבודה סוציאלית על שם לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר אילן והמחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן. המאמרים בספר זה הותרו לפרסום מחודש באדיבותם של המו"לים של כתבי העת.