מנט"ה – תוכנית תמיכה לתלמידי מסלול טכנאים והנדסאים: מחקר הערכה

הצעה לציטוט בעברית:
בן רבי, ד. פיגורה-רוזנצוויג, א. וברוך-קוברסקי, ר. (2018). מנט"ה – תוכנית תמיכה לתלמידי מסלול טכנאים והנדסאים: מחקר הערכה. דמ-18-784. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.