סקירת ספרות: צמצום האישפוז הפסיכיאטרי

סקירת ספרות: אסטרטגיות של ארגוני טיפול מבוקר בבריאות הנפש במטרה לצמצם אשפוז 

יה צנג

תמצית

האשפוז הפסיכיאטרי הוא אחד הגורמים העיקריים לגידול בנתח ההוצאות הרפואיות על בריאות הנפש בארצות הברית. ארגונים לטיפול מבוקר בבריאות הנפש (MBHOs) הם חברות שמתמחות ביישום טכניקות לניהול טיפול במטרה לספק שירותי בריאות נפש באיכות גבוהה ובמחיר נמוך. מסד ראיות נרחב מראה כי ארגוני הטיפול המבוקר בארה"ב מצמצמים בהצלחה את היקף האשפוז.

מאמר זה סוקר את האסטרטגיות העיקריות שננקטות לצמצום היקף האשפוז: ניהול השימוש בשירות, מעבר יעיל מן האשפוז לקהילה, סלקטיביות בבחירת רשת הספקים, חלוקת סיכונים בין ספקים כדי שלא לעודד טיפול במסגרת אשפוז וכן יצירת תכניות מיוחדות למי שנתונים בסיכון גבוה לאשפוז. על פי רוב הארגונים מפעילים אסטרטגיות אלה בשילובים שונים, וכך מצליחים לצמצם את מספר הקבלות לאשפוז ולקצר את משך האשפוז. אולם, לאסטרטגיות אלו יש גם השפעות שליליות, למשל צמצום לא פרופורציונלי של טיפול בילדים ובאנשים עם מחלת נפש חמורה וסיכון מוגבר לאשפוז מחדש. יש רק מספר מצומצם של מחקרים על השפעות לוואי שליליות של האסטרטגיות שארגוני הטיפול המבוקר נוקטים, ועל כן, בעת יישום האסטרטגיות המיועדות להשיג שליטה בשימוש בשירותי אשפוז, ראוי להימנע מניהול אגרסיבי מדי של השימוש בשירות, בעיקר אצל ילדים, מתבגרים ואנשים עם מחלות נפש חמורות. 

Back to MJB-Brandeis Collaboration on Mental Health