הכנס השנתי ה-14 למדיניות בריאות

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות עורך מדי שנה כנס שנתי.
ב-30 במארס 2022 נערך הכנס השנתי ה-14 למדיניות בריאות.
הכנס עסק בסוגיות אשר על סדר יומה של מערכת הבריאות: מדיניות בריאות וכלכלת בריאות בכלל, ובתקופת מגפת הקורונה בפרט; יחסי הגומלין בין בריאות לרווחה; ארגון שירותי הבריאות; ומקצועות הבריאות. את הכנס כיבדו בנוכחותם שר הבריאות, מר ניצן הורביץ, ומנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש.
בכנס השתתפו כ-600 איש, והוצגו כ-60 עבודות מחקר ויותר מ-150 פוסטרים.
גם צוות מדיניות בריאות היה שם, עם 13 חוקרים שהציגו שישה פוסטרים וחמש הרצאות בארבעה מתוך ששת המושבים שהיו בכנס. שעות העבודה של רופאים מתמחים ומעברים בין קופות חולים היו רק חלק מן הנושאים שהוצגו. הפוסטר בנושא "שימוש ברפואה מקוונת תחת מגבלות תנועה בעת מגפת הקורונה" זכה במקום השלישי בתחרות הפוסטרים של הכנס.
להלן מוצגים המצגות והפוסטרים. את הדוחות המלאים וכן את פרטי הקשר של החוקרים אפשר כמובן למצוא באתר.