סקר על מערכת הבריאות 2016 – שיטת הדגימה, כלי המחקר ואיסוף הנתונים